антипаркинг устройствоПроблемът с паркирането в големите градове доведе до внедряване на различни пропускателни системи на местата със стратегическо значение. Днес използването на паркинг не може да става безцелно – за да паркирате на определени места трябва или да платите или да имате оторизиран достъп.

Същият проблем се наблюдава и на места, които съвсем не позволяват свободно паркиране, като тротоари, улици и участъци пред входовете на жилищни сгради и търговски помещения. Ако вие е омръзнало да паркират пред вратата на гаража или магазина ви, вече има решение и на този проблем – антипаркинг устройствата.

Какво представляват съвременните паркинг бариери?

Забравете бариерите от миналото, които се управляваха ръчно – предимно от възрастни охранители. Днес, за да паркираш на специално обособено за целта място са нужни секунди, независимо дали бариерата ще се отвори след заплащане на съответната такса или след идентификация чрез електронен носител на данни.

Модерните бариери са напълно или частично автоматизирани. В повечето случаи се управляват изцяло от софтуер, а човешката намеса се свежда само до анализ на събраните данни. Съвременните пропускателни съоръжения предлагат пълно автоматизиране на входно-изходно пропускателния режим в една обособена зона. По този начин се постига перфектна организация и пълен контрол над преминаващите автомобили с минимум средства и усилия.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Една или няколко автоматизирани бариери, интегрирани в един платен паркинг осигуряват следните възможности:

  • Максимална събираемост на таксите чрез автоматизиране на разплащането за престой;
  • Намаляване броя на служителите, ангажирани с обслужването на паркинга – охрана, касиери и др.
  • Получаване на статистика относно входно-изходния трафик;
  • Въвеждане на абонаментни и служебни пропуски;
  • Получаване на точна информация за моментното състояние на паркинга – системата посочва кои са свободните зони, така че да се избегне загуба на време;
  • Максимално точна счетоводна отчетност на транзакциите – всеки разплащателен терминал пази данни за извършени плащания, за дълъг период от време.

Предимства на автоматизираните бариери

Едно от основните предимства на автоматизираните пропускателни системи е отличната организация на местата за паркиране. С тях се слага край на своеволното паркиране на автомобили, които нямат оторизиран достъп до обособените зони – идеално решение за служебни паркинги и такива, обособени към жилищни или административни сгради.

Друг голям плюс на автоматичните бариери е възможността за бързо преминаване. В зони с интензивен трафик, това е едно огромно удобство, защото по този начин се предотвратява струпване на автомобили и опасност от инциденти. Пестенето на време, което е ценен ресурс за всеки човек е още една точка в полза на модерните автоматични бариери.

Антипаркинг устройства и тяхното приложение в ежедневието

Антипаркинг съоръженията са друго полезно изобретение, с което се слага ред в паркирането в големите градове. Фактът, че в столицата и останалите градове на страната липсват достатъчно места за паркиране не е основание да се блокират ключови участъци, като входове на магазини и заведения или частни гаражи. С поставянето на едно такова устройство се обособява зона забранена за случайни автомобили. Това може да бъде вашата паркинг клетка пред блока или пространството пред вашия търговски обект.

Новите разработки при пропускателните съоръжения дават възможност за осъществяване на максимален контрол на местата за паркиране. С помощта на модерните паркинг бариери всяка входно-изходна точка в охраняваната зона подлежи на постоянен мониторинг, а в същото време събираемостта на съответните такси достига максималния процент, без за целта да е нужно използването на жива охрана.