Контрол на достъпа с RFID четец за карти и чипове

влагозащитен четецИзползването на картови системи и четци за контрол на достъп и работното време на служителите е един иновативен и лесен вариант за ефективен пропускателен режим чрез удобната RFID технология.

Тези системи намират огромно приложение в сгради със специален статут и ограничен пропускателен режим. Те дават възможност не само за ограничаване на достъпа на случайни и нежелани посетители, но и за проследяване и отчет на времето, което служителите са прекарали на работното си място.

Какви компоненти включват картовите системи?

Комплексните системи за контрол на достъпа, базирани на разпознаване посредством чипове и карти, включват следните базови елементи:rfid четец dahua

  • Софтуер
  • Картов четец
  • Карта с RFID чип (безконтактна технология)
  • Контролер

Как работят?

картов четецБлагодарение на софтуера, т.нар. картов четец изисква информацията от картата/чипа на потребителя при опит за оторизация. Информацията постъпва за справка в контролера, който проверява дали картите/чиповете отговарят на изискванията за допускане на притежателя си в защитеното помещение или обект.

При използването на подобна картова система за контрол на работното време – тя позволява ефективно да бъде отчитано присъствието на служителите на работните им места в съответното помещение.

За да функционира правилно една охранителна система, тя трябва да бъде не само с отлично качество, но и максимално съвместима с конкретните условия, а това означава добра експертна преценка на обекта и спецификата му. Ние разполагаме с екип от специалисти, който ще ви консултира, за да можете да направите правилния избор.
Нашият екип ще направи наистина функционална вашата система за контрол на достъпа с rfid чипове и карти, като я инсталира по най-коректния, професионален начин, така че нейната експлоатация да донесе реални ползи на вашата организация, независимо дали става въпрос за пропускателен режим или за контрол на работното време.

 

Вашето име (задължително):

Вашият телефон (задължително):

Запитване (задължително):

 

Защо системите с картово разпознаване са предпочитани у нас?

rfid DahuaМасово използваните в цял свят rfid чипове и магнитни карти са предпочитан метод за разпознаване на местата с ограничен достъп по много причини. На първо място, една интелигентна система за сигурност, използваща rfid четец за чипове или карти позволява бърза идентификация и преминаване на оторизираните до сградата лица.

Една такава система за контрол на достъпа елиминира напълно нуждата от жива охрана, която да извършва проверката на всички преминаващи. Докато в една не особено голяма жилищна сграда това не е проблем, то в едно огромно предприятие, учреждение или бизнес сграда, този метод на контрол над преминаващите е практически невъзможен или би отнел изключително много време.

Друг безспорен плюс на картовите системи и четци е възможността да се използват съвместно с останалите системи за контрол. На местата, където служителите разполагат с осигурен достъп до сградата, посредством rfid чип или rfid карта е много по-лесно да се събере подробна информация за цялостния им принос към дейността на компанията. Това означава да се съберат данни за техния престой на работното място, за закъснения или допълнително изработени часове.

Направи запитване

Искате ефективно решение за контрол на достъпа чрез картови системи и RFID четци?

Консултирайте се с нас, за да ви предложим най-ефективното решение!

Направи запитване

Защо радиочестотната идентификация няма да изгуби своите позиции?

Въвеждането на RFID технологията в системите за контрол на достъпа преследва конкретна цел – да се осигури надеждно съхранение на важна информация, която при нужда по бърз и сигурен начин да се изиска за ползване при определени обстоятелства. Най-често по този начин се осигурява правото на ползващия системата да извърши някакво действие или идентификация, като това може да бъде проследяване на човек, предмет или защитена информация.

Този тип системи за сигурност няма да изгубят позиции по няколко причини. На първо място, те са значително по-достъпни от най-новите разработки при системите за контрол, а финансовият аспект си остава решаващ фактор за бедна страна като България. Втората причина е, че идентификацията на преминаващите лица с помощта на четец за магнитни карти и rfid чипове дава възможност за много по-ефективен контрол над всяко движение в сградата на всички лица с осигурен достъп.

Какво представлява една система с RFID карта или чип?самостоятелен rfid

RFID (Radio Frequency IDentification) e метод за автоматична идентификация на лица, при който посредством идентификатори върху обекта се четат или записват данни с помощта на радиовълни. Технологията се базира на радиочестотна комуникация между специално изработен идентификатор ( карта, чип, ключодържател и др.) и четящо устройство.

При тази система, всеки идентификатор съдържа чип със записан уникален номер и антена, като чипът е с много малки размери и в зависимост от неговото предназначение и поддържания стандарт съдържа запис на различно количество информация. Антената е с по-големи размери и обичайно бива оформена като проводими пътечки, отпечатани върху подложка или като бобина от проводник във формата на примка, рамка или друга форма.

За работата на всяка RFID система са нужни предавател и приемник на електромагнитни вълни, които обикновено са обединени в едно общо устройство, познато като четец. Той излъчва електромагнитни вълни по посока на идентификатора, които антената приема и преобразува в напрежение, достатъчно, за да захрани чипа, да регистрира данните в него и да ги излъчи обратно към приемника.

Част от нашите доволни клиенти

Картови системи и четци
5 (100%) 2 оценки