V- MAX Protect ви дава възможност да конфигурирате сами своята система за видеонаблюдение, като определите с точност размера на дисковото пространство, така че да отговаря напълно на вашите цели спрямо индивидуалните особености на вашия обект. Калкулаторът за обем на записите дава възможност на хора с минимални познания да определят необходимия капацитет на пространството за съхранение, спрямо вид, обем и конфигурация на своята техника за видео охрана.

Как да използвате калкулатора за дисково пространство?

За да определите сами капацитета на съхранение, който ще бъде нужен на вашата видео охранителна система, е необходимо да следвате няколко прости стъпки, като посочите във всяко поле индивидуалните данни, касаещи вашата видео система.

  • Стъпка 1: Кликнете върху бутона “Добави Stream” и посочете количеството камери, конфигурирани в системата, като изпишете с цифри точният им брой, в това число и тези, които са предвидени за извънредни ситуации и които няма да функционират постоянно, в случай че има такива.
  • Стъпка 2: Посочете параметрите, в които ще се компресира видео потокът, като изберете една от двете възможности, посочени в полето „компресия”.
  • Стъпка 3: Задайте резолюцията, в която всяка камера заснема и предава изображението, като отново изберете една от възможните опции, които сме задали предварително.
  • Стъпка 4: Посочете брой кадри в секунда, заснемани от камерите, включени във вашата видео система. В случай че тепърва изграждате такава, е необходимо да знаете параметрите на камерите, преди да изберете записващото устройство, базирайки се на техните характеристики.
  • Стъпка 5: Отбележете в съответното квадратче дали вашата система ще извършва аудиозапис. В случай, че ще записвате звук, е необходимо да направите отметка в съответното поле. Липсващата отметка показва, че вашата система ще записва единствено видеоизображения.
  • Стъпка 6: Посочвайки всички параметри, калкулаторът автоматично ще изчисли обема на видеострийминг за всяка камера, обозначавайки цифрата с брой килобитове в секунда – Bitrate Ch(Kbps), което е скоростта на предаване на данните и се използва в контекста на степента на компресия на аудио и видеофайловете.
  • Стъпка 7: Калкулаторът, който сме предоставили ви дава възможност да добавите “Stream”, в случай че желаете да изчислите обема на дисковото пространство за цялата система. Възползвайте се от зеления бутон, ако тази опция отговаря на вашите нужди. С червения бутон “ Премахни” можете да коригирате погрешно зададени параметри.
  • Стъпка 8: Натиснете бутон „ Калкулирай”, за да получите точния капацитет на дисковото пространство, нужно за вашите цели.

С какво е полезен нашият калкулатор за изчисляване на необходимото дисково пространство?

На първо място, нашият калкулатор за дисково пространство ви позволява да изчислите сами капацитета на записите, генерирани от вашата видео охранителна система, без да използвате услугите на специалист, което е свързано с разход на средства и време. Възможността да определите сами обема на съхранение, ви позволява да закупите и изградите една напълно ефективна и полезна видео система.

Калкулаторът ви позволява да съхранявате видео архив за конкретен времеви период, като избегнете риска от загуба на записи, които могат да се окажат съществени при разкриване на нарушения. С помощта на това практично приложение, V-MAX Protect ви помага да изчислите необходимата широчина на честотната лента, така че да бъдете в състояние да осигурите надеждна, стабилна и ефективна работа на своята система за видеонаблюдение, още от момента, в който я проектирате, поддържате или употребявате, с произволен брой IP камери и видео сървъри.