Клиенти

Национален дворец на културата - клиент на фирма V Maxprotect
KFC - клиент на фирма V Maxprotect
ОББ - клиент на фирма V Maxprotect
Citibank - клиент на фирма V Maxprotect
Петрол АД - клиент на фирма V Maxprotect
хотел Маринела
Царски дворец Врана - клиент на фирма V Maxprotect
Столична община Младост - клиент на фирма V Maxprotect
Мол Сердика - клиент на фирма V Maxprotect
Неофарм България - клиент на фирма V Maxprotect