За да можем да разберем предназначението на контролерите, участващите в системите за контрол на достъпа, на първо място трябва да знаем каква е тяхната основна функция. Контролерът представлява основно устройство във всяка една система за контрол и по-конкретно – специализиран компютър с висока степен на сигурност, в който се съхранява цялата информация, свързана с работата на дадена система, като:

  • Конфигурация на системата;
  • Работни режими;
  • Списък на лицата с оторизиран достъп до охраняваната зона;
  • Степен на правомощията на лицата с право на достъп;
  • Поддръжка на времеви графици;
  • Управление на платени услуги – при самотаксуващи системи за контрол на достъпа;
  • Връзка с пожароизвестителна централа;
  • Автоматично задействане на изходи по предварително зададен седмичен график и др.

Какво е предназначението на контролера в една система за контрол на достъпа и отчитане на работното време?

контролер за достъпВ зависимост от вида на системата и нейната конфигурация, контролерът може да бъде самостоятелно функциониращ компютър или устройство, вградено в четеца, отчитащ идентификационните карти на лицата с оторизиран достъп – този вариант се среща предимно при по-опростените разновидности на устройството.

Основното предназначение на контролера е да управлява отделни работни опции на системата, според избора на потребителя и предварително зададените настройки, като например: да ограничава достъпа на неоторизирани лица и превозни средства до контролирания обект, а също и да осъществява контрол и управление на служители и посетители при входно – изходни точки, както и да алармира за предварително зададени събития.

Какви функции притежават различните контролери?

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Броят на функциите е различен при отделните устройства. В зависимост от нуждите на обекта, един контролер може да управлява отделни модули на системата за контрол на достъпа, като освен право на преминаване в охраняваната зона, той може да осъществява безпроблемна комуникация между всички четци и контролери, интегрирани в единна система.

С негова помощ, лицата с право на преминаване могат да освобождават автоматизирани бариери, да отключват различни видове електронни брави, да имат възможност за използване на асансьори, да преминават през автоматизирани системи като турникети – чрез идентификационна карта или ключ или чрез самотаксуване в зони с платен достъп. Контролерите могат също да упражняват реален контрол на времето за достъп.

Основната функция на контролера е да чете криптираните данни, съдържащи се в картите, а също и да записва информация в тях посредством специална мрежова технология. Виртуалните мрежови технологии при някои системи за контрол на достъп и работно време позволяват дистанционно обновяване на картите, като например отмяна на изгубени или откраднати карти. Онлайн контролерите, свързани чрез LAN/WAN позволяват системата за контрол на достъп да се управлява от всяка една точка на света, което е огромно предимство за големите международни компании с няколко подразделения, позиционирани в различни държави.

Голям капацитет на управление на системите се наблюдава и при компактните устройства, представляващи автономен четец с интегриран в него контролер за директно управление на платени услуги. Подобни устройства са особено подходящи за места, в които се предлагат абонаменти платени услуги, като фитнес зали, автопаркинги, библиотеки и др. Те са предназначени за места, където е невъзможно изграждане на постоянна връзка с компютър, чрез който да се проследяват транзакциите и текущия баланс по картите на потребителите.