Професионалното проектиране на видеонаблюдение с монтаж е ключов фактор за нейната ефективност и безпроблемна работа. При домашните системи за видеонаблюдение е допустимо да се използват дори готови комплекти, които да се свържат лично от собственика или негово доверено лице. Когато, обаче говорим за големи обекти с особено предназначение е изключително важно системите да бъдат въведени в експлоатация след прецизно планиране и професионално изграждане от страна на професионална фирма.

Кои фактори са решаващи за качественото планиране на една видеоохранителна система?

проектиране на видеонаблюдение

За да имаме отлично функционираща система за видеоконтрол, изпълняваща на 100% поставените цели, тя трябва да бъде индивидуално проектирана, т.е. при изграждането трябва да бъдат взети предвид всички специфични особености на обекта, като площ, съотношение на открити и закрити ключови места, време на наблюдението – денонощно или само в една част от денонощието и т.н. Накратко, проектирането на видеосистемата трябва да включва:

  • Внимателно планиране на броя на камерите и избор на местата, където ще бъдат монтирани;
  • Избор на камерите според нуждите на обекта – модел, възможности, качество на изображението, периметър на наблюдение и т.н.
  • Планиране на възможностите за запис и избор на DVR система;
  • Свързване и захранване на отделните компоненти на системата – окабеляване.

Проектирането на една, сериозна като площ и възможности система за видеонаблюдение изисква много добри инженерни познания и стратегически поглед върху обекта, защото това определя доколко зоната ще бъде защитена от посегателства, а също и как ще бъде управляван самия обект. Както знаем, съвременните системи за видеонаблюдение дават интересни интелигентни решения за бизнес мониторинг, с помощта на които лесно се коригират производствени грешки, планират се маркетинг стратегии, следи се потребителското поведение и т.н.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Стъпки при проектиране на системи за видеонаблюдение?

Нека разгледаме част от основните стъпки при проектиране и изграждане на една примерна система за видеонаблюдение, за да илюстрираме нагледно с каква голяма като обем и отговорна задача ще бъдат натоварени избраните от вас професионалисти.

Стъпка 1: Определяне броя и местата на критичните точки в обекта

Тази част от задачата дава възможност да се определи не само точният брой на камерите, но и техния модел. При по-големи обекти често се използва конфигурация от различни видове камери – куполни (за вътрешен монтаж), стандартни бокс камери за вътрешен или външен монтаж, външни дом камери, сензори за нощно виждане и т.н.

Стъпка 2: Определяне на обема на записите

Решаването на тази задача позволява да се избере най-подходящото записващо устройство. Неговият избор трябва да бъде съобразен както с броя на камерите, така и с нуждите на обекта, относно обема на съхранените записи. Цифровите видеорекордери позволяват свързване на различен брой камери – можете да изберете от 4 канален до 32 канален модел.

Цифровият видео рекордер определя работните функции на системата, като може да позволи дистанционен достъп и управление от компютър или мобилно устройство, както и интеграция към към други охранителни системи и най-вече съхранение на голям или по-малък обем видеозапис.

Стъпка 3: Проектиране на кабелната инсталация

Окабеляването на системата е от решаващо значение за нейното функциониране. При планиране на този фактор е добре да се избере правилно местоположението на DVR системата, като се избере достатъчно просторно и защитено от неблагоприятни атмосферни условия място.

Същевременно кабелната инсталация бъде максимално недостъпна за умишлено повреждане и прекъсване на захранването. Някои видове системи позволяват захранване и пренос на видеосигнал по един единствен кабел, но при други е нужно изграждане на специална инфраструктура.