система за сигурностКато система за сигурност е позната съвкупността от охранителни мерки, които се прилагат с цел гарантиране безопасността на човек и недвижимо имущество. Тя представлява обвързани едни с други няколко устройства за проследяване, контрол и предотвратяване на нежелан контакт с конкретният обект. Тъй като контактът в по-голям процент от случаите е физически, той се ограничава и предотвратява с едно или няколко механични съоръжения.

Интелигентното съчетание на тези елементи оформя добре работещ контрол на достъп. Защитата на електронни данни например влиза в съвсем отделна сфера, и изисква намесата на специализирана софтуерна конфигурация. Физическите охранителни системи са концентрирани към заключващите устройства и ограничителни съоръжения, сред които не може да се пренебрегнат антивзлом механизмите. Те трябва да са способни на достатъчно категорично възпрепятстване на достъп.

Електронните заключващи устройства

За съжаление, и за сложните заключващи системи постепенно се откри начин за преодоляване. Нарушителите си служат с все по-качествени отключващи приспособления. Затова непрекъснатото усъвършенстване на системите е жизненоважно, и то започва от отделният заключващ механизъм. Приетият за най-ефективен за момента е електронно захранвано устройство, което се задвижва с контактен и безконтактен ключ, магнитизиран пропуск или биометрични данни.

Електронните заключващи системи могат да работят и с прилежаща клавиатура, вместо четец. Набирането на парола е не толкова ефективно, защото комбинациите от цифри и букви се забравят лесно. Затова по-предпочитани са електронните ключове, магнитни пропуски, RFID чипове и най-вече – биометричните данни.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Биометрични данни – най-сигурният уникален код

Биометрията е единствената система, която не допуска фалшификация. Тялото ни притежава параметри, които няма как да бъдат симулирани, или взети назаем. В комбинация с взломоустойчив механичен елемент, способен да удържи голяма тежест, създават изключително функционална система. Функционалността й се определя от фактът, че тя ни би могла да бъде разбита с груба сила, нито преодоляна чрез хитрост.

Пръстовият отпечатък, лицевите контури и ирисът са нашето уникално представяне пред света. Използването им като отключващ код е сравнително нова идея, която става все по-актуална в обществено значими сгради. Интегрирането на такъв терминал е с повишена стойност, но изгражда невероятно ефективни системи за контролиране на посетители, чиято устойчивост и непробиваемост  възвръща разходите неколкократно.

Как се изгражда модерната охрана на обект

Охранителните системи са необходими във всеки съвременен обект. Те не се изчерпват само с входните контролно-пропускателни пунктове. Присъствието им се забелязва във вътрешните зони на всички големи административни, бизнес и развлекателни сгради, а отскоро и в голям брой жилищни кооперации. Именно съчетанието от външна и вътрешна охранителни конфигурации осигурява най-висока степен на защита срещу нежелан достъп.

Съвременната охрана е съвкупност от няколко елемента, които поотделно не са толкова продуктивни. Механичните съоръжения – преграда, антивзлом обков и ключалка, могат да се преодолеят далеч не толкова трудно, когато не притежават вградена алармена сигнализация, или не са свързани с такова устройство. Присъствието на физически охранители е по-остарелият метод, който не е ефективен за охрана на голям периметър площ.

Видеонаблюдението не спада към охранителните антивзлом устройства. То обаче присъства във всяка конфигурация за контрол на посетителите, понеже предоставя изключително важният за защитата на обект елемент, а именно – контрол. Записващите камери проследяват движение около обекти с интензивност и качество, каквото не е в силите на физически лица, и освен това съхраняват заснетите данни.