Четецът е основният компонент в една идентификационна RFID система. Той е сканиращото устройство, чрез което носителят на информация (карта или чип) се идентифицира. Rifd системите имат огромно приложение днес. Те се използват както за инвентаризация на стоки в магазините, така и в интелигентните системи за сигурност. Те могат да съдържат вградени антени, контролери и памет, а при някои по-прости приложения, четецът може да бъде изпълнен самостоятелно, без да е свързан към софтуер и компютър.

rfid четецRFID означава радио честотна идентификация и като разработка се използват в охранителните системи именно с тази цел – идентификация. Това са предимно системите за контрол на достъпа, където картовите четци позволяват да се извлича информация от “пропуска” на потребителя – RFID карта, таг или стикер. Информацията постъпва в контролера, който взима решение за допускане на лицето до обекта или помещението и при доближаване на RFID идентификатора в зоната на действие на четеца, произвежданото излъчване разчита информацията в картата посредством вградена в нея антена. По този начин се организира контролиран достъп до желана за зона.

Какви проблеми могат да възникнат с един rifd четец?

Проблемите, които могат да възникнат при използване на rifd четец можем да разделим на две основни категории – технически и етични. Тук ще се спрем на най-сериозните и по двата показателя.

Технически проблеми

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Проблем с rifd стандартите

Rifd системите са реализирани по различен начин от различните производители. По създаването на единна система за идентификация все още се работи и не се знае кога и дали изобщо такава може да се очаква. Проблемът, с който могат да се сблъскат потребителите след време, когато тези системи навлязат още по-сериозно в живота е невъзможността с един идентификатор да се получи достъп до повече охранявани зони. Това ще принуди хората да носят със себе си голям брой rfid карти, тагове и ключове.

Могат лесно да бъдат смущавани

Тъй като системите за радиочестотна идентификация използват електромагнитния спектър (както Wi-Fi мрежите и клетъчните телефони), те могат лесно да бъдат смущавани както умишлено, така и неволно. Достатъчно е да се използва електромагнитна енергия с правилната честота, за да се смути работата на четеца. Това не само ще затрудни вашият достъп до защитената зона, но и обратно – ще улесни този на лица, които нямат право на достъп до нея.

Етични проблеми

 Информацията, съдържаща се в rifd идентификатора (ключ, чип карта), може да бъде прочетена, след като той напусне охранителната верига

Един rifd таг не прави разлика между един четец и друг. Голяма част от радиочестотните скенери са портативни и позволяват четене от различно разстояние – от няколко сантиметра до няколко метра, в зависимост от мощността на антената. Това дава възможност на всеки, който желае, да сканира данните от вашия идентификационен ключ или карта и да ги използва, за да проникне в сградата, в която живеете или жилището ви. Достъпът до работното ви място също е осигурен, което може да бъде сериозен проблем ако работите с класифицирана информация или други ценни активи.

Защо да ги използваме?

Проблемите, които могат да възникнат с една rifd система за контрол са известни на производителите на подобна техника. По тяхното отстраняване се работи ефективно и всеки ден на пазара се появяват по-качествени и сигурни системи за контрол, използващи радиочестотна идентификация. Въпреки слабостите и техническите проблеми, те все пак дават по-високо ниво на сигурност, в сравнение с по-старите методи за охрана или изобщо липсващата такава. С времето системите за контролиран достъп ще стават все по-интелигентни и сигурни, а това значи и по-удобни за редовия потребител.