Домофонните станции са средства за комуникация между постоянно пребиваващите в една сграда и външните посетители. Разликата между първите уреди с такова предназначение и съвременните видео домофони е огромна. Модерните технологии при най-новите модели домофони правят живота на ползвателите много по-лесен, а сигурността им – максимално гарантирана. Този тип устройства се числят към една огромна категория охранителни системи – системите за контрол на достъпа.

Какво представляват модерните домофонни системи?

видео домофонРазличното при домофините от миналото и тези, използвани днес е възможността за видеовръзка. Тази връзка може да бъде еднопосочна или двупосочна, т.е. не само вие можете да виждате хората, стоящи пред входната ви врата, но и те могат да ви виждат – ако желаете. В зависимост от устройството, което използвате можете да имате детайлна цветна картина или черно бяло изображение.

Основните компоненти на домофонната система са:

  • Входно домофонно табло – обикновено се монтира до входа на жилищната сграда или до входната врата на къщата;
  • Домофонна централа – състои се от комутационен и енергозахранващ блок. Обособява се като самостоятелен възел и най-често се монтира в главното ел. табло на сградата;
  • Индивидуални домофонни апарати – Това е модулът, който свързва абонатите към домофонната система. Той е основното средство за комуникация между външните лица и постоянно пребиваващите в сградата.

Видовете домофони се делят на:

Едноабонатни и многоабонатни – в зависимост от броя на абонатите, използващи системата;

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Аудио и видео домофони – според начина, по който се осигурява връзката – чрез аудио комуникация или чрез видеовръзка. В една сграда може да се внедри смесена домофонна система, т.е. една част от абонатите да ползват аудио домофон, а други – апарат, осигуряващ видеовръзка с входа на сградата.

Аналогови и цифрови системи – съобразно вида на обменените сигнали;

Двупроводни и четири проводни системи при аудиодомофоните (3+1) – определят се от броя на проводниците, свързващи входното табло с индивидуалните апарати на абонатите.

На какви критерии трябва да отговаря един качествен видео домофон?

С прилагателното ‘’качествен’’ се характеризират тези видеодомофони, които имат здрав и стабилен корпус. Вандалоустойчивите метални кутии са гаранция, че апаратът няма да излезе от строя при умишлено повреждане от крадци или хулигани. Това спестява средства и същевременно ви осигурява пълен контрол над лицата, стоящи от другата страна на вратата.

Кутията, в която е монтиран домофонът трябва да бъде херметически затворена, така че влагата да не се отразява на работата на апарата. Монтираното на открито домофонно табло може да бъде умишлено намокрено и нерядко влиза в контакт с дъждовна вода или сняг.

Данните на отделните абонати (при многоабонатните системи) е добре да бъдат осветявани с допълнителна LED подсветка. Това създава удобство не само за посетителите, но и за самите абонати. Едва ли бихте желали случайни посетители да звънят във вашия дом в късните часове на нощта погрешка.

Голям плюс на модерните разработки при качествените видео домофони е възможността за добавяне на нови абонати. Този тип домофонни системи е добре да присъстват във всички сгради, в които е вероятно броят на абонатите да се увеличи. Тези системи позволяват гъвкаво и икономично решение при свързването на нови ползватели на домофонната централа. Това се постига чрез модулен принцип на изграждане на домофонните табла спрямо броя на индивидуалните потребители.

Какво представляват съвременните домофонни системи и на кои условия трябва да отговарят?
5 (100%) 1 оценки