Домофонните станции са средства за комуникация между постоянно пребиваващите в една сграда и външните посетители. Разликата между първите уреди с такова предназначение и съвременните видео домофони е огромна. Модерните технологии при най-новите модели домофони правят живота на ползвателите много по-лесен, а сигурността им – максимално гарантирана. Този тип устройства се числят към една огромна категория охранителни системи – системите за контрол на достъпа.

Какво представляват модерните домофонни системи?

видео домофонРазличното при домофините от миналото и тези, използвани днес е възможността за видеовръзка. Тази връзка може да бъде еднопосочна или двупосочна, т.е. не само вие можете да виждате хората, стоящи пред входната ви врата, но и те могат да ви виждат – ако желаете. В зависимост от устройството, което използвате можете да имате детайлна цветна картина или черно бяло изображение.

Основните компоненти на домофонната система са:

  • Входно домофонно табло – обикновено се монтира до входа на жилищната сграда или до входната врата на къщата;
  • Домофонна централа – състои се от комутационен и енергозахранващ блок. Обособява се като самостоятелен възел и най-често се монтира в главното ел. табло на сградата;
  • Индивидуални домофонни апарати – Това е модулът, който свързва абонатите към домофонната система. Той е основното средство за комуникация между външните лица и постоянно пребиваващите в сградата.

Видовете домофони се делят на:

Едноабонатни и многоабонатни – в зависимост от броя на абонатите, използващи системата;

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Аудио и видео домофони – според начина, по който се осигурява връзката – чрез аудио комуникация или чрез видеовръзка. В една сграда може да се внедри смесена домофонна система, т.е. една част от абонатите да ползват аудио домофон, а други – апарат, осигуряващ видеовръзка с входа на сградата.

Аналогови и цифрови системи – съобразно вида на обменените сигнали;

Двупроводни и четири проводни системи при аудиодомофоните (3+1) – определят се от броя на проводниците, свързващи входното табло с индивидуалните апарати на абонатите.

На какви критерии трябва да отговаря един качествен видео домофон?

С прилагателното ‘’качествен’’ се характеризират тези видеодомофони, които имат здрав и стабилен корпус. Вандалоустойчивите метални кутии са гаранция, че апаратът няма да излезе от строя при умишлено повреждане от крадци или хулигани. Това спестява средства и същевременно ви осигурява пълен контрол над лицата, стоящи от другата страна на вратата.

Кутията, в която е монтиран домофонът трябва да бъде херметически затворена, така че влагата да не се отразява на работата на апарата. Монтираното на открито домофонно табло може да бъде умишлено намокрено и нерядко влиза в контакт с дъждовна вода или сняг.

Данните на отделните абонати (при многоабонатните системи) е добре да бъдат осветявани с допълнителна LED подсветка. Това създава удобство не само за посетителите, но и за самите абонати. Едва ли бихте желали случайни посетители да звънят във вашия дом в късните часове на нощта погрешка.

Голям плюс на модерните разработки при качествените видео домофони е възможността за добавяне на нови абонати. Този тип домофонни системи е добре да присъстват във всички сгради, в които е вероятно броят на абонатите да се увеличи. Тези системи позволяват гъвкаво и икономично решение при свързването на нови ползватели на домофонната централа. Това се постига чрез модулен принцип на изграждане на домофонните табла спрямо броя на индивидуалните потребители.