контрол на достъпа асансьорЗащитата контрол на достъпа за асансьор е необходимост за една от уязвимите точки от вътрешносградното пространство. Тя представлява охранителна система от електронни компоненти, а конфигурацията е организирана в асансьорната клетка.

Защо контролираме асансьорите

Процесът осъществява интелигентна селективност в използването на съоръжението за транспорт, и по този начин – ограничаване на нежелани посетители във вътрешносградни пространства. Бутонната система на асансьори с контролиран достъп е  деактивирана в състояние на покой. Тя остава нефункционална, докато преминаващите лица не удостоверят оторизацията си за преминаване към останалите части от сградата.

Идентификацията се извършва чрез вградено в предната част на асансьорното табло четящо устройство, което комуникира контактно или безконтактно с електронен ключ – предмет с уникален код за всеки потребител с право на преминаване. Разпознаването на идентификационен номер активира бутоните за период от минута-две, след които те отново превключват в режим “off”.

Електронната конфигурация в асансьор е задължителна мярка в охраната на вътрешносградни пространства. Кабината е достъпна за всеки неоторизиран посетител, който попадне в сградата с присвоен или преостъпен пропуск. Пребиваването на такова лице в отделни етажи и зони би могло да представлява заплаха за сигурността на материални и информационни ценности, както и на самите обитатели.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Чип идентификация

Най-често инсталираната идентификационна система е проектирана като система от четец със светодиоден индикатор, и идентификатор на самоличността. За целта се използва електронен ключ под формата на микрочип, вграден в разнообразни по размер и форма предмет или стопроцентово сигурните биометрични данни.

Чип ключовете са софтуерно програмирани и управлявани. Капацитетът на най-високофункционалните устройства достига до 65000 чипа, като кодът на всеки фигурира в софтуерна база данни. Четецът записва броят преминавания в хронологична последователност, а изтриването и добавянето на нови потребители се случва бързо и лесно във всеки момент.

Огромното предимство на системата за избирателен пропуск до асансьор е, че използването на кабината може да се ограничи и за лица с оторизация на достъп. Така те са възпрепятствани да посещават определени етажи или зони. Друго ценно свойство е работата с аварийно захранване при липса на електроенергия, светлинната и алармена сигнализация. Монтирането на съоръжение, наречено GSM комуникатор обаче, може да предотврати възможността за незабелязано копиране на безконтактните чипове – потенциален риск, характерен за RFID технологията.

Какво представлява GSM комуникаторът и кои са предимствата му

Името подсказва основните функции на устройството, за извършване на които е необходима единствено SIM карта с 2G връзка на произволен мобилен оператор. Инсталацията му е напълно скрита, което представлява едно от основните му преимущества пред останалите подобни съоръжения – пълна обезопасеност от вандалски прояви, което гарантира дългогодишна експлоатация.

Комуникатор се монтира над кабината или в специализирано помещение за видеонаблюдение в сградата. Също както четецът за електронни ключове и биометрия, той разполага с инсталирана енергонезависима памет, съхраняваща всеки опит за преминаване, включително и тези на неоторизирани лица.

Корпусът е с високоговорител, антена и микрофон, захранван с електроенергия чрез свързващ кабел и отделна възможност за самостоятелно функциониране чрез акумулатор. Принципът му на действие е като на стандартен мобилен телефон – лицето, желаещо достъп до кабината, притежава SIM карта, избира номера на GSM модулът. Ако системата го идентифицира, бутоните на асансьора се “отключват” за движение.

Устройството е подходящо за всеки модел асансьорна кабина и не налага управление чрез софтуерна програма – картопритежателите се добавят и изтриват с SMS текст. Настройките за активизация, както и поддръжката на комуникаторът се координират по същият метод.

Никога повече заключени в асансьор

Сериозно предимство на посоченото оборудване са разработките от този тип, които са проектирани с цел ограничаване на рисковете от спиране движението на асансьорната клетка. Такова се наблюдава вследствие на прекъснато електрозахранване или техническа неизправност. Използващият кабината потребител получава възможност за разговор с асансьорен техник, който да реагира при съответната неизправност.

Комуникаторите са изключително полезни уреди за пространствена локализация и дистанционно управление. По тази причина, те се използват за контрол на множество машини и устройства с различни функции, като вътрешносградни охранителни системи и автомобили.

GSM клетките, придружени от сензор за движение при някои модели, осигуряват непрекъсната информация за местоположение. Промените в статут на работа/сигурност се известяват чрез SMS и LED индикатор без звук за зони с повишено ниво на охрана.

Гласовата връзка и дистанционното наблюдение на параметри в съответното помещение осигуряват ясна представа за състоянието му по всяко време. Мултифункционалността му лесно се определя визуално, по брой на входните портове.