Четец за картиГоляма част от системите за контрол на достъпа са оборудвани с четец за магнитни карти, тъй като именно чрез такива електронни носители на данни се осигурява пропускането на лицата в съответните обекти. С предварително издадени от администрацията (охраната) на сградата пропуски – карти, тагове, стикери се осъществява пропускателния режим в охраняваните зони, като това могат да бъдат: паркинги, входни портали, асансьори или обособени крила в сградата.

Все повече офис сгради, болници и производствени предприятие използват системи за контрол на достъпа, не само поради повишената степен на охрана, осигурявана от тях, но и заради удобството при менажиране на работния процес в предприятието. Системите за контрол на работно време са чудесно приложение, с което се проследява престоят на всеки служител на работното му място. Софтуерът на системата може да се свърже директно с отдел ТРЗ на компанията и да улесни начисляването на месечните възнаграждения.

Каква е функцията на четеца?

Работата на всеки четец за магнитни карти е да извлече (прочете) информацията, записана на потребителския пропуск/карта. Най-често за целта се използват радиочестотни идентификационни (RIFD) карти, съвместими със съответните RIFD четци. Съвременните радиочестотни четци действат по различни технологии и са разработени така, че да отговорят на типа на идентификатора.

Принципът на работа на четците за магнитни карти е съвсем прост и много ефективен. Всяка магнитна карта представлява носител на информация за съответния потребител, която му дава право на достъп до сградата или обособени нейни съоръжения. При преминаване, оторизираното лице доближава картата до сканиращото устройство на четеца, при което в контролера постъпва информация, въз основа на която се взема решение за пропускане или отказ на достъп.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

За да бъде възможно най-удобно осъществяването на пропускателен режим, тялото на всеки четец за магнитни карти се монтира на стената до входно/изходните точки. По този начин при преминаване е най-удобно картата да се доближи до зоната на действие на четеца и да излъчи предварително запаметената върху нея информация. Съществуват контактни и безконтактни четци, като предимствата и на двата типа са безспорни.