Все повече промишлени и производствени предприятия, както и административни учреждения, болници и търговски обекти въвеждат в употреба биометрични системи за контрол на достъпа. В това няма нищо случайно, тъй като към момента това е най-ефективният метод за контрол и управление на работния процес в тези обекти.

Какви проблеми решава биометричният терминал?

биометрични системиВ обектите с голямо струпване на хора, системите за контрол на достъпа са най-ефективният начин за управление на ситуацията и предотвратяване на инциденти. Когато стане въпрос за менажиране на работния процес обаче, биометричните терминали нямат аналог по отношение на ефикасност и лесно проследяване активността на персонала.

Предимствата на системите, отчитащи чрез био-идентификация са следните:

Обособяване на зони с повишен контрол на преминаване

В административните сгради, където се съхранява класифицирана информация или в болниците, например, където са обособени отделните болнични отделения е важно да се ограничи свободното преминаване на служители, които нямат позволение да присъстват в конкретната зона. В този случай системите, използващи RIFD идентификатори са ненадеждни, тъй като винаги съществува вероятност лица с неоторизиран достъп да преминат с чужда карта – открадната или предоставена от служител с право на достъп.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Контрол на работно време

Обектите, в които се търси максимален контрол и проследяване на работното време също използват биометрични системи като средство за отчитане активността на наетия персонал. Системите за контрол на достъпа, използващи биометричен идентификатор (най-често пръстов отпечатък) са най-прецизният метод за отчитане на престоя на всеки отделен служител. В по-големите промишлени и административни сгради могат да се използват няколко четци, които чрез специален софтуер да събират огромна база данни, като при нужда информацията се изисква от системата или се изпраща директно към ТРЗ администрацията на предприятието.

Ограничаване достъпа на случайни посетители

В обектите с особено предназначение е важно да се ограничи напълно възможността лица с неоторизиран достъп да проникнат в зони с особено значение за самата организация. Био идентификатори обикновено се използват в трезорите на банки, учреждения, съхраняващи класифицирана информация, инфекциозни отделения на големите болници и т.н. Стандартните биометрични системи дават по-малко от 1% вероятност за грешки и позволяват запаметяване на до 20-30 хиляди пръстови отпечатъка.