бариери за паркинг цени

Когато разглеждаме съвременните бариери за паркинг като цени, можем спокойно да добием представа за възможностите и качеството на всяко отделно съоръжение. Обикновено по-скъпите модели разполагат с по-добри технически характеристики и са способни да покрият по-голям брой потребителски желания.

Казано по-просто – евтините решения са удачни за малки обекти с минимални нужди по отношение контрол над преминаващите автомобили и сигурност в охраняваната зона. По-скъпите варианти са не просто подходящи, а задължителни за големи обекти, в които нуждата от контролирано преминаване и прецизна отчетност на събитията е огромна.

Кои показатели определят цената на една паркинг бариера?

Факторите, формиращи цената на една паркинг бариера са няколко. На първо място можем да поставим фирмата производител. Разбира се, че има значение кой е произвел една система. Както във всички сфери на живота и при системите за контрол на достъпа има много производители, предлагащи изделия с различно качество. Сходството при различните разработки е само привидно. Докато една технология дава конкретни практични резултати, то друга звучи чудесно като технически параметри, но реалността показва друго.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Когато разглеждаме предлаганите за различните модели бариери за паркинг цени, обикновено зад тях се крият следните показатели:

Размер на съоръжението

Дължината на рамото е основна причина за разликите в цените. Тук не става въпрос толкова за качество на работа, колкото за способност на бариерата да отговори на нуждите на конкретния обект. Когато зоната за преминаване на автомобили заема по-голямо по площ пространство е логично първо да се насочим към моделите с подходяща дължина на рамото и едва след това да обърнем внимание на останалите характеристики, сред които:

Скорост на отваряне

Качествените разработки при паркинг бариерите си личат по високата скорост на отваряне на рамената. При добрите модели, които са малко по-скъпи имаме скорост на отваряне до 6 секунди при рамо с максимална дължина, като тази скорост е характерна за доста по-късите бариери. Бързото отваряне на големите бариери се дължи на уникална механична система от рамена и лостове, която освен бързо, осигурява и плавно движение на рамото.

Интензитет на работа

Разглеждайки модерните бариери за паркинг като цени, ние можем да добием също реална представа за степента на натоварване, на която могат да бъдат подложени различните модели. Големите обекти, в които бариерата е подложена на интензивно натоварване не могат да си позволят бюджетно решение, защото то има много по-малък капацитет на работа и съответно по-кратък експлоатационен живот. Бариерата трябва да бъде абсолютно надеждна и да покрива основните критерии за безопасност. В това отношение цената е много добър индикатор за качеството и възможностите на конкретното съоръжение.