Структурни кабелни системиСтруктурната кабелна система (СКС) обединява кабели и оборудване в единен комплекс. Система от такъв тип, проектирана съобразно приетите норми и правила, се очаква да остане в експлоатация в продължение на много години, без никакво преструктуриране. Подобни инсталации започват да се изграждат още през 80-те години на миналия век за целите на тясно специализирани комуникационни компании.

Принципи на изграждане

Структурните кабелни системи се изграждат в съответствие с няколко принципа, най-важният от които е универсалността. По този начин СКС е подходяща не само за мрежи за пренос на данни, но и за телефонни комуникации, пожароизвестителни и алармени инсталации, видеонаблюдение и др.

Принципът на структуриране, отразен в самото име на системата, предполага наличието на няколко взаимосвързани подсистеми от различни нива. Принципът на съкращенията предполага възможност за разширяване на системата, без да се променят основните ѝ елементи. Ето защо още при проектирането се залага ресурс за свързване на допълнително оборудване и нови потребители.

Принципът на гъвкавост е свързан с предходния (структуриране) и означава простота на модернизацията: от оперативно прегрупиране на потребителите до актуализиране на софтуерния и хардуерен комплекс. Принципът на надеждност е следващ по важност. Интелигентно планираната конструкция е основата за стабилно функциониране на системата в случай на неизправности.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

В същото време отделен сегмент, който се нуждае от спешен ремонт, не засяга работата на останалите структури. В допълнение към горното, при организирането на кабелна система се вземат предвид принципите на икономичност и дълготрайност.

Елементи на системата

Основата на структурните кабелни системи са елементите, формиращи средата за предаване на данни. Казано иначе, тези части се наричат пасивни, тъй като не се нуждаят от захранване и се използват за предаване на сигнали и информация. Кабелите – медни и оптични – са главните предаватели на такава система, формирайки многометрова мрежа.

Съединителните устройства отговарят за разпределение, свързване и осигуряване на гъвкавост на системата. В тази група влизат разпределителни и комутационни панели и кутии, а също и гнезда. Комутационните елементи се свързват помежду си с помощта на кабели и джъмпери. Те също се използват и за свързване на активното оборудване.

За създаване на непрекъснати връзки при свързване на оптичните кабели се използват сплайсери. Сплайсерите служат за автоматично затваряне на оптични влакна, спомагайки за подравняването и фиксирането на сърцевините на влакната, които ще бъдат свързани.

Активното оборудване включва сървъри, комутатори, концентратори и други устройства. Освен това конструкцията на структурната кабелна система е невъзможна без заземяващи системи, както и кабелни канали. комуникационни стелажи и шкафове. Последните осигуряват компактно монтиране, защита и лесен достъп до оборудването.

Подсистеми на СКС

В съответствие с принципа на структуриране, елементите на структурните кабелни системи се комбинират в подсистеми. Хоризонтална подсистема се нарича подсистемата, която свързва телекомуникационен изход, разположен на работното място, с хоризонтална разпределителна рамка, разположена в телекомуникационния изход.

Магистрална подсистема е тази, която свързва комутационните центрове – основното, междинното и хоризонталното напречно сечение. Вътрешната подсистема е организирана в рамките на един или няколко етажа, докато външната се простира отвъд сградата и обединява няколко обекта.

Стандарти и норми при изграждане

Неправилно извършените монтаж, съединения и други манипулации с кабелите и оборудването, водят до изменение в работата и характеристиките на апаратурата в изцяло негативна посока. В крайна сметка от коректната организация на системата зависи стабилността на нейното функциониране и, следователно, работата на съответната организация, която я използва.

В допълнение към държавните норми и регламенти, правилата за изграждане на системите са описани в международни и регионални (европейски и американски) стандарти. Стандартите, разглеждащи правилното изграждане на структурни кабелни системи са: ISO / IEC IS 11801-2002, CENELEC EN 50173, TIA / EIA-568-B.