Все по-често институциите с обществено значение въвеждат в експлоатация различни видове охранителни системи – най-често системи за видеонаблюдение. След административните сгради и болниците дойде ред и на училищата да започнат да използват видеокамери като превантивна мярка срещу нарушения. Не е за подценяване факта, че те, също така дават възможност за разкриване на нарушители при последващ преглед на записите, отразяващи дадено събитие.

Защо училищата се нуждаят от видеоконтрол?

видеоконтрол на училищаПоредица от неприятни инциденти в последните години потвърдиха мнението, че в училищата е нужен допълнителен контрол. Най-удобният начин да се постигне максимална защита на хора и имущество е видеонаблюдението, като говорим за ефективно работеща система, предоставяща видеопоток с висока резолюция и качествен аудиосигнал. По този начин е най-лесно да се установи причината за конфликт или посегателство и да се накажат нарушителите.

Видеонаблюдението в училищата дава възможност да се осъществи и качествен мониторинг на учебния процес. Все по-често се прилага пренасочване на видеопотока към местния инспекторат, което позволява да се гарантира стриктно следване на учебната програма и най-вече да се повиши дисциплината на учениците.

Както знаем камерите за наблюдение имат особен психологичен ефект върху потенциалните нарушители или казано по-просто, те отнемат усещането за безнаказаност. Те спокойно могат да елиминират нуждата от квестори при провеждане на изпитни сесии, тъй като са с много по-висока степен на обективност и ефективност при регистриране на нарушения.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Скъпо ли е въвеждането на видеонаблюдение в училищата?

Изграждането на модерна и добре функционираща система за видеонаблюдение в едно голямо училище със сигурност налага отделянето на един солиден бюджет, особено ако системата покрива голяма площ от външното пространство и вътрешните помещения. Планирането на конфигурацията на системата е ключов фактор по отношение на ефективността, затова е особено важно проектирането и изграждането на видеоохраната да се извърши професионално.

Изборът на техника също е фактор, който би могъл да повлияе на крайната цена, но за щастие с голяма част от съвременните системи може да се получи HD и Full HD резолюция при сравнително нисък бюджет. Комбинацията между външни камери за периметрова охрана и камери за вътрешен монтаж налага използването на една гъвкаво реализирана система. Такава система не може да се закупи самостоятелно. Тя се проектира и изгражда от специализирани фирми, спрямо особеностите и нуждите на всеки обект.

Говорейки за бюджет, трябва да изтъкнем парадокса, че частните училища, които могат да си позволят добра система за видеоохрана много по-рядко се нуждаят от такава. От друга страна проблемът с дисциплината и престъпността в големите държавни училища налага влагане на допълнителни средства за видеоконтрол, но както знаем общините винаги страдат от финансов недостиг и така изграждането на за видеонаблюдение често се отлага и забавя във времето.

Кой може да извършва локален мониторинг на заснетото от камерите?

Последните разработки при видеоохранителните системи позволяват гъвкав мониторинг и по-конкретно едновременно насочване на сигнала от камерите в няколко посоки. Така например, възможно е позициониране на системата за локален мониторинг в няколко точки – диспечерския пункт на охраната, учителската или директорска стая и местния общински инспекторат.

При нужда може да се насочи видеопоток и към централата на охранителната компания с цел осъществяване на превантивен мониторинг чрез запис на алармени събития. Най-висока степен на ефективност на видеосистемата се получава, когато видеосигналът от камерите се проследява в реално време. Това позволява бърза реакция при евентуални инциденти и дава възможност да се намали риска от по-сериозни последствия.