Ако експлоатираме определен вид система за контрол на достъпа, използваща магнитни карти като средство за идентификация, то определено ще ни бъде необходимо и съответното четящо и записващо устройство за магнитни карти. Обикновено картовите четци и рекордери са включени в състава на системата, като това могат да бъдат ръчни или моторизирани устройства, в зависимост от начина на движение на картата при четене и запис.

Каква е тяхната функция?

записващо устройство за магнитни карти Рекордерите за магнитни карти представляват устройства, приспособени да прочитат информацията, записана предварително върху магнитната лента на всяка карта. Технологията позволява избор на начина, по който ще бъде записана информацията, като това може да бъде сбор от цифри и букви или само цифри/букви. Тези символи служат за идентификация на притежателя на съответната магнитна карта, като в системите за контрол на достъп най-често се използват служебни и абонаментни карти.

Магнитната лента на карта обикновено разполага с три зони за запис, наричани ‘’писти’’ в професионалната терминология. Данните могат да бъдат записани само върху една от пистите или разпределени върху две от тях или върху всичките три области за запис. В зависимост от вида на използваното записващо устройство за магнитни карти, четецът може да прочита само една, две или всичките три писти на картата.

Особеното при пистите, върху които се записва информацията е строго обозначения вид на данните. Така например, върху първа писта данните могат да бъдат под формата на букви и цифри (комбинация от тях или само един вид символи), докато върху втора и трета писта информацията се състои единствено от цифри. Различните устройства позволяват индивидуална промяна на firmware, като основната разлика при различните четци е в начина им на свързване към компютър – посредством клавиатурен USB или сериен RS 232 интерфейс.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

В зависимост от опциите за запис едно записващо устройство за магнитни карти може да работи с пропуски с една, две или три пистови ленти. Моделите, използващи четец с RS 232 интерфейс се нуждаят от драйвер за обработка на прочетената от картата информация и се свързват към COM порта на компютъра, докато устройствата, използващи четец с USB интерфейс се свързват към USB порта на компютъра.