Все повече сгради у нас решават да въведат електронно заключване с чип, като тук не говорим само за търговските и административни центрове, а за жилищни блокове и кооперации, където достъпът до вътрешността на сградата и конкретно до домовете на живущите става все по-ограничен и контролиран. Поради набезите на крадци и некоректни наематели, именно този тип сгради се нуждаят по-надежден контрол над лицата обитаващи и пребиваващи на тези места.

Какво представляват системите за електронно заключване?

заключване с чипСистемите за електронно заключване са част от антивзлом охранителните системи. Тяхната цел е да ограничат възможността за достъп в дадена сграда, налагайки специален пропускателен режим. Те дават право на достъп единствено на оторизираните лица, т.е. на собствениците и наемателите на жилища.

Системата се използва предимно за заключване на входната врата, като много често в по-големите сгради чипът служи също за отключване и активиране на асансьора. Системата представлява електронна ключалка, която се активира чрез с електронен ключ под формата на чип, който е запаметен в базата данни и е персонален за всеки собственик или домакинство.

Различните системи за контрол на достъпа използват различни по вид чипове, но най-общо те биват два вида – безконтактни и контактни. Разликата между тях е във възможността да отключиш входа или вратата на асансьора от известна дистанция, при безконтактните и необходимостта да влязат в контакт със сканиращото устройство или четеца, за да се активира отключващото устройство – при контактните чипове.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Предимства и недостатъци на двата вида чипове?

Безконтактни

Предимствата на безконтактните чипове за електронно заключване са по-лесното използване и по-ниската цена на всеки отделен ключ. Тъй като работят по технологията RFID са изработени от пластмаса, което пък от своя страна е причина за всичките им недостатъци. На първо място, този вид чипове могат да се копират и подправят във всяко ключарско ателие, а това обезсмисля наличието на системата, като средство за ограничаване достъпа на случайни посетители и живущи, които не плащат своите входни такси.

RFID технологията налага четецът също да бъде изработен от пластмаса, а това означава, че не би могъл да бъде вандалоустойчив. По този начин всеки недоброжелател може да елиминира сканиращото устройство с подръчни средства за секунди и да получи достъп до вътрешността на сградата. Пластмасовият четец не може да се монтира върху алуминиеви дограми, поради риск от екраниране на метала, а това ограничава много възможностите за монтаж.

Контактни

Компактни, удобни и с много дълъг срок на експлоатация. По повод контактните чипове трудно можем да посочим недостатък. Те имат много дълъг експлоатационен живот, а четецът е изработен също от метал, което означава, че е вандалоустойчив. Не могат да бъдат подправяни и могат да се интегрират към всяка друга система за контрол на достъпа – работно време, паркиране на определени места и др.

Какви са техническите възможности на електронното заключване?

Възможностите на едно електронно заключване с чип са многобройни. Системата може да се интегрира така, че с един чип да се отключват много врати на места с ограничен достъп. Освен това е възможна временна забрана на даден чип, както и бързото изтриване на чипове от базата данни в случай на загуба или напускане на наемател.