Да се погрижим за сигурността на децата

Системите за видеонаблюдение навлизат масово в училищата и детските градини, което създава значително спокойствие у родителите. Всеки човек има нужда да бъде спокоен, че детето му пребивава в защитена от посегателства среда, а до скоро тези институции не вдъхваха 100% сигурност у родителите.

Нападенията над деца в сградите за обучение и отглеждане в един момент взеха такива размери, че ефективността на живата охрана беше поставена под съмнение и то не без основание. Случаите на отвлечени от един от родителите деца и побоите над и между подрастващите наложиха вземането на по-сериозни мерки за охрана на сградите, където те прекарват голяма част от своето време.

Как охранителните камери повишават сигурността в училищата и детските градини?

Данните показват, че на места, където вече има действаща система за видеонаблюдение инцидентите, свързани с насилие и посегателства над деца са намалели с цели 70-80%. Видео камерите не само помагат за бързото разкриване на криминални деяния, но имат и огромна превантивна роля – наличието на камери за наблюдение елиминира категорично чувството за безнаказаност у лицата с агресивно поведение.

охрана за детска градина

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Друг много важен фактор, свързан с изграждането на система за видеонаблюдение на тези места е намаляването на случаите на вандалски прояви. Училищата често ставаха жертва на посегателства от такъв тип, като наличието на жива охрана и алармени системи не помагаха много в опазването на общинската и държавна собственост.

Важно предназначение на камерите за видеонаблюдение в училищата е контролът над учащите при провеждане на изпитни сесии. Данните показват, че камерите не само предотвратяват преписването по време на матури и приемни изпити, но и позволяват да се сведе до минимум броят на квесторите, наблюдаващи тези мероприятия.

Може ли видео охраната да замени всички останали мерки за защита на децата?

Истината е, че дори най-модерната и ефективна система за видеонаблюдение не може да действа самостоятелно и да замени другите охранителни мерки. Наличието на жива охрана в училищата и детските градини дава възможност за бърза реакция в случай на инциденти, както и за осигуряване на строг пропускателен режим на тези места. Вече е невъзможно неидентифицирани лица да влязат в една такава сграда без да се легитимират, именно благодарение на охраната на входа.

Друго средство за охрана в детските градини и училищата са системите СОТ, като тези системи имат за цел основно да пазят сградите и имуществото в тях от посегателства през тъмната част от денонощието. Камерите за видеонаблюдение няма как да изместят системата СОТ, макар че с тяхна помощ тя става много по-ефективна, като помага да се реагира бързо, давайки възможност да се прегледат записите, за да се установи кой или какво е задействало системата.

За жалост голяма част о системите за видеонаблюдение, внедрени в училища и детски градини се намират основно в столицата и в по-големите български градове. Училищата и забавачките в по-малките селища към момента остават напълно незащитени, като в тях липсва каквато и да е форма на охрана – техника и човешко присъствие.

Според министъра на образованието предстои изграждане на система за видеонаблюдение във всички региони на страната, като приоритет са районите със смесено население, където опасността от конфликти и посегателства над деца е по-висока. Държавата се ангажира да подпомогне финансово по-бедните общини, като отпусне средствата за изграждане на видеонаблюдение в училищата и детските градини, независимо дали са държавни или общински.