видеонаблюдение ценаПо-голямата част от собствениците на стопански обекти (магазини, заведения, хотели и производствени предприятия) разглеждат системите за видеонаблюдение като цена, която ще трябва да заплатят за първоначално изграждане и едва след това като възможност да защитят своята собственост и интереси. Това мислене е изцяло погрешно, тъй като видеоохраната има за цел да предотврати евентуални финансови загуби, поради което би следвало да разглежда като разумна инвестиция.

Както всяка инвестиция, и видеонаблюдението изисква да се вложи една крупна сума, след което дивидентите започват да текат обратно към инвеститора. Тук е моментът, в който повечето собственици на бизнес обекти допускат голямата грешка. Тъй като капиталовложението не се изплаща под формата на парични потоци, те смятат, че са изгубили парите си безвъзвратно. Всъщност, те ги получават обратно под формата на избегнати разходи.

Какво влиза в цената на качественото видео наблюдение?

Когато разглеждаме съвременното видеонаблюдение като цена, която следва да се заплати, трябва да разберем какво получаваме като краен резултат срещу вложените средства. Това е най-добрият начин да илюстрираме рентабилността на тази инвестиция, за да могат повече родни бизнесмени да започнат да разсъждават като такива, а не като скъперници, за които е важно да се свият до минимум разходите, излагайки на риск цялата своя стопанска дейност.

В цената на видеонаблюдението би трябвало да влиза:

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Професионално проектиране на бъдещата видеосистема

От начина, по който ще бъде проектирана системата зависи нейната ефективност. Изцяло погрешно е схващането, че е най-важно да се закупи техниката и просто да се разположи на стратегическите места. От професионално изготвения проект зависи какъв ще бъде видът на техниката, къде какви камери ще се монтират, какви ще бъдат техните обективи, фокусно разстояние, при какви условия ще заснемат, как ще се извършва прегледът на записите, капацитет на видеосъхранението и т.н.

Професионален монтаж на камерите и изграждане на системата

Тук отново използваме термина ‘’професионален’’, защото само професионално изградената система може да изпълни докрай своето предназначение. Това означава да заплатите малко по-висока за своето видеонаблюдение цена в самото начало, за да избегнете допълнителни разходи в процес на използване на апаратурата.

Важно е да разсъждавате далновидно, осъзнавайки, че професионално изграденото видеонаблюдение ви гарантира неговата безупречна работа за един дълъг период от време. През този период, вие ще имате напълно защитен от посегателства бизнес, а това означава, че вече ще сте свили разходите до желания минимум. Особено важен момент е покупката на самата апаратура. Тя отново трябва да бъде предоставена от професионална фирма, което ви дава гаранция, че ще можете да ползвате безплатни ремонт, подмяна и поддръжка на закупената система.