турникет трипод ценаСъвременната средностатистическа за турникет трипод цена е резултат от няколко фактори в конструкцията и функциите му, които се откриват преплетени в различни конфигурации. Триподът е най-предпочитаният тип ограничител от категорията турникети, именно с комбинацията от трилостова преграда, допускаща само поединично преминаване, и разнообразните регулируеми опции, които го превръщат в ефективна самостоятелна система за контрол на достъп.

Кои качества определят цената на трипод? На първо място, характеристиките се определят от особеностите на локацията, за която е предназначено ограждението. Моделът на корпуса е разнообразен: трираменник с тръбна конструкция, с масивна колона и капак, съоръжение за стенен монтаж, и “пътека” с П-образни рамки са част от версиите на триподът.

Пропускателен капацитет

Броят преминаващи за минута е параметър от основно значение за зони с ежедневно повишен човекопоток. Някои от съвременните триподи са проектирани с брояч на пропусканите лица. Времето за преминаване през устройството е съпъстваща характеристика.

При модерните триподи тя се задава предварително, от регулируем механизъм. Високата скорост на работа позволява интензивност на натоварване – най-търсената функция при тези устройства функция, която ги оскъпява.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Ширина на проход

Мерките на корпусът са едно от основните предимства на ограждението – сложност на преодоляване. Триподът се отличава с предимството, че е подходящ за монтаж в тесни пространства, но и достатъчно масивен, за да бъде единствен ограничител при входна зона.

Проходът се избира с пространствен обем, който не позволява прескачане, пропълзяване или промушване през лостовете. Според този критерий, триподите с масивна колона и капак са по-сигурни и предпочитани, и съответно по-скъпи, отколкото разработките с тръбна основа.

Качества на металният корпус

Турникетите се изграждат от удароустойчива метална сплав. Няколко работни характеристики на металите определят вероятните реакции на устройството при външен монтаж – температурната амплитуда, в рамките на която се осъществява движение в активни измерения, и степен на устойчивост от намокряне.

Обширните температурни граници отличават устройствата за дългосрочна експлоатация. Като оптимален за открит монтаж рейтинг на защитеност се възприема IP44 – защита от прах (твърди частици) с размер до 1 кв.мм., и от водни пръски от всички посоки. Неръждаемите и антикорозионни свойства на металите са допълнителни предимства, съхраняващи конструкцията.

Брой интерфейси и работни цикли

Функционалността на триподният турникет може да се изчисли визуално чрез прилежащите му портове. Разработките, изпълняващи ролята на самостоятелна конфигурация за контрол на достъп, се свързват с алармена сигнализация с един или два изхода. Останалите обозначават броячите, софтуерната свързаност и портът за бутон Exit.

Броят работни цикли е примерен фабричен параметър, който представя очакваната функционалност за определен период от време. Сам по себе си, работоспособността на триподът не повлиява вариациите в цената му.

Автоматизация, сензори и защити

Пред десетилетия, триподът се задвижва ръчно, с бутане на лостът, позициониран пред преминаващият. Автоматизацията направи излишно човешката намеса, и сега конструкцията се задвижва чрез вграден двигател. Датчик на Хол, който участва в преобразуването на електроенергията, контролира преминаването само на едно лице през турникетът.

Високофункционалните разработки работят с вградена защита от прегряване и преразход на капацитет и сензори за отчитане на оборот. Някои модели са проектирани с автоматично самозаключване след завъртане, и предпазител за мек старт и финал.

Антипаник функцията – автоматично “чупещи“ се лостове, представлява бързо падане на напречно разположеният лост от турникета, с цел максимално бърза евакуация на помещение или сграда. Тя е жизнена необходимост за безопасно напускане на сграда. Затова и изходната конструкция при повечето модели е вариант Fail Safe – отключена при липса на захранване.

Инсталиране на идентификационна система

Когато е самостоятелна СКУД, трираменният турникет трябва да се справя с отчитане степента на риск, която преминаващите лица представляват за обекта. Ситуацията се контролира чрез инсталация на четящо устройство в металният корпус. Четецът управлява задвижването на ограждението – определен брой лица в съответният обект/сграда получават ключ-идентификатор, който кореспондира с четецът. Разпознаването на информационен код отключва съоръжението и пропуска посетителят .

Възможността за самостоятелна идентификация оскъпява металната преграда, тъй като я превръща в охранително съоръжение. Четците съхраняват всички пропуски в системата в специална памет, която се възпроизвежда в хронологична последователност.

Добавянето и изтриване на оторизация, както и контролът върху тази система, се осъществява чрез софтуерна програма. Триподът тип “пътека“ със солидни метални колони позволява скрит монтаж на идентификационно устройство, което гарантира съхранението му.