турникет ценаСтандартната за турникет цена трудно се определя чрез някаква усреднена стойност. Тя варира в много широк диапазон при отделните типове конструкции. Самите те се отличават с изключително разнообразен корпус. Уголемяването и усъвършенстването на корпусът, автоматизацията в процесът на отваряне, както и добавянето на четящи устройства за идентификация, сензори и LED индикатори, допълнително затрудняват обзорът на средните стойности.

Различията между някои модели от един тип като например металните вратички са козметични – еднопосочни или двупосочно преминаване и размер, докато роторните турникети с повишена степен на сигурност са бледо копие на ниските си варианти със същата структура. Каква е стойността на устройствата с високо ниво на защита, как и с какви предимства функционират те?

Размер, обхват и факторът преодоляване

Размерът при турникетите е основен фактор за изграждане на ефективна система за контрол на достъп. Турникетът трябва да обхваща целият периметър на ограничаваното пространство, а в случаите, когато се изгражда конфигурация върху прекалено голяма площ, се използват няколко ограждения от този тип.

Устройството е препятствие по конструкция и предназначение. Като такова, то трябва да осигурява пълна защита от нежелано физическо и автоматизирано преодоляване. Поединичното преминаване за момента е оптималната мярка срещу физическо преодоляване. Затова и най-предпочитаните конструкции за конфигурация при входни зони са триподът и роторните врати.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Триподът

Класическият трипод допуска само едно лице между ротиращата си трилостова конфигурация. Той се среща в няколко разновидности и ограничава посетителите чрез метални лостове, разположени пред и зад тялото им, като третият лост  е насочен към земята.

Пропускът от охранител или идентификатор осъществява автоматично движение на лостът отпред, и посетителят влиза в обекта. В по-старомодният си вариант, лостовете се задвижват ръчно. Автоматизацията пристига със светлинни индикатори за съобщаване на работен режим, съвкупност от датчици, сензори и алармени устройства, които оскъпяват моделът.

Триподът е еднопосочен или двупосочен, което също се отразява върху крайната му цена. Солидността на конструкцията повлиява основният фактор преодоляване и съответно определя увеличената стойност, която маркира това предимство.

Триподната П-образна пътека с масивни стени обхваща по-голяма площ. Здравината на лостовете е подсилена, посредством вграждането им в специална “шапка“ под хоризонталната напречна стена. Цените и на двете типа модернизирани триподи варират. Тя включва четящо устройство с памет и ключове за пропуск на определен брой потребители.

Роторни вратички

Често използвано ограждение пред входните и изходни зони на големи универсални магазини и супермаркети в близкото минало, беше вертикално позиционирана ос с перпендикулярно прикрепени към нея крила (вратички), които осъществяват въртеливо движение при задвижване с ръка. Тези т.нар. роторни вратички от семпли метални пръти постепенно усложниха конструкцията си, а вратите получиха укрепление от красиви закалени стъклопакети, което ги направи невъзможни за преодоляване.

Още преди десетилетия, тези турникети имаха своя усъвършенствана разновидност, използвана в високоохранявани обекти. Високите ротиращи прегради са с височина над 2 м., заемат широка площ, изградени са от близко разположени метални пръти и гарантират пълна невъзможност да бъдат преодоляни физически. Този модел също пропуска ограничен брой лица при едно завъртане.

Високите врати се задвижват електромеханично и също се интегрира към цялостни системи за контролиране на достъпа. Задвижването представлява отделни движения под ъгъл от 120 градуса., с автоматично заключване след всяко от тях и защита от обратно преминаване. Стойността на роторна врата е сред най-високите за този тип автоматизирани ограждения.