системи за контрол на работното време Съвременните системи за контрол на работното време за част от системите за контрол на достъп. Те са една допълнителна разработка, която все повече бизнес и административни организации започват да използват. Причината за високата популярност на този тип интелигентни системи за сигурност е възможността да се подобри менажирането на работните процеси, като същевременно се свият разходите.

Практиката показва, че организациите, използващи контролиращ персонал постигат много по-ниски резултати по отношение на продуктивността, отколкото тези, използващи вид система за контрол на достъп и работно време. Инвестицията по закупуване и изграждане на една такава система е минимална, но в същото време тя дава възможност за повишаване на приходите, като се увеличи продуктивността на персонала и се ограничат кражбите и умишленото повреждане на фирмени активи.

Как работи една такава система?

Видът на самата система и методът на нейната работа се избират спрямо нуждите на конкретния обект. Отчитането на работното време обикновено се извършва чрез контролно-пропускателни устройства, монтирани на входно/изходни точки. Всеки служител бива регистриран в устройството със своите лични данни и длъжност. Пропускателният режим може да се осъществи посредством електронни карти, биометрични данни или комбинирано.

Вторият вариант – биометричното отчитане е по-надежден, тъй като при внедряване на системата за контрол на работното време отпадат разходите за закупуване и отпечатване на карти, а също и възможността за умишлено манипулиране на системата чрез използване на чужди карти. Това повишава нивото на сигурност в обекта, защото елиминира възможността външни лица да преминат с откраднати/фалшифицирани пропуски.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Посредством биометричното отчитане на индивидуални физиологични белези, като пръстов отпечатък, ирисово сканиране, гласово разпознаване и т.н. е напълно невъзможно отсъстващ служител да бъде регистриран като присъстващ, само защото е дал своята карта на колега, който да я регистрира в четящото устройство на система, симулирайки неговото преминаване през контролираната зона.

Всяка система за контрол на работното време разполага с базов софтуер, който се инсталира на компютър и се свързва с контролно пропускателното устройство (четец). Основна функция на софтуера е чрез него да се програмира системата, като се избере начин на отчитане и се въведат данните на служителите и работните графици на организацията.

Софтуерът позволява също сумиране и изчисляване на работното време при ненормиран работен ден, дефиниране на почивки, работни смени и отчитане по отдели, наред с индивидуалното отчитане. Системата позволява да се правят справки за изработено време, закъснения, отсъствия, извънреден труд, почивки и др. Справките могат да бъдат индивидуални или обобщени с показатели по избор – часове, минути, проценти и др.