сигнално охранителни системи Все повече търговски обекти използват сигнално охранителни системи за осигуряване на допълнително спокойствие и защита срещу различни проблеми. Достъпните цени на компактните системи позволиха също на голям брой собственици на жилища да изградят една надеждна система за сигурност, която да ги известява при наличие на различни проблеми – пожар, проникване с взлом и т.н.

Какво представляват алармено-известителните системи за помещения?

Системите за алармено известяване, подходящи за жилищни помещения и малки търговски обекти представляват съвкупност от няколко компонента, като най-често това са:

  • Контролен панел – Това е основният модул в системата, наричан още централа. Видът му се определя на база брой охранителни зони и към него се свързват останалите компоненти – охранителни датчици, сирени и модули.
  • Охранителни датчици – Това са агентите на системата, които регистрират различни събития – движение, звук, дим и т.н. При наличие на съответното събитие, датчикът задейства известителната аларма.
  • Автономно захранване – Всички сигнално охранителни системи следва да разполагат с автономно захранване, което да поддържа работата на отделните компоненти при прекъсване на електричеството в обекта. Предвид практиката нарушителите да прекъсват елекроподаването към набелязания обект, наличието на акумулаторно захранване е задължително.

Какви видове датчици можем да използваме?

Начините, по които ще защитим своя имот се определят от вида датчици, които ще изберем да използваме. Към съвременните сигнално охранителни системи могат да се свързват различни по вид и брой датчици, в зависимост от събитието, което искаме да регистрираме. Когато целим защита срещу нежелано проникване в обекта, можем да използваме пасивни инфрачервени детектори за движение. Те са най-достъпни и най-често използвани.

Други видове датчици, които можем да добавим към системата са акустичните. Те са пригодени да регистрират звуци, като това могат да бъдат стъпки, счупване на стъкло, човешки глас или падане на предмети. Други удачни решения са вибрационните и магнитно-контактни датчици, които се монтират на врати и прозорци, за да реагират при тяхното отваряне, задействайки звуковата аларма.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ