автоматични бариери

Когато стане въпрос за автоматични бариери, всички имаме някакво впечатление, защото ни се налага да се срещаме с тях ежедневно. За една част от хората тези съоръжения са досадно препятствие, което забавя техния ход или ограничава достъпа им до конкретни паркинг зони, докато за други, една такава система е единственият начин да се постигне пълен контрол и защита на местата за паркиране.

Ако ви се налага да се борите със зъби и нокти за място, на което да паркирате своя автомобил пред блока, в който живеете или офиса, вероятно знаете за какво говорим. Когато това място ви се полага по право, а някой се опитва грубо да ви лиши от тази привилегия, със сигурност ще започнете да гледате на паркинг системите по съвсем друг начин.

Какви са свойствата на автоматичните бариери?

Основно свойство на автоматизираната бариера за паркинг е да попречи на свободното преминаване на автомобили в строго обособена зона. Пълната автоматизация на една такава система позволява паркингът да се управлява перфектно без да е нужно присъствието на оператор или охранител. Разбира се, управлението на болшинството автоматични бариери се поема от хора, но за целта не е необходимо тяхната непрекъсната намеса в работата на съоръжението.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Като допълнителни функции, бариерите могат да бъдат много полезни за защитата на обекти с различно предназначение, а също и да подобрят значително менажирането на места с платен престой. В зависимост от начина, по който е програмиран софтуерът на бариерата, тя може да пропуска автомобилите на лица с оторизиран достъп, след съответната идентификация с абонамента или служебна карта, а също така да осъществява напълно самостоятелно заплащането на престоя в зоните със самотаксуване.

Съвременните автоматични бариери имат различна скорост на отваряне и пропускане, зависеща изцяло от дължината на рамото на съответното съоръжение. Разбира се, режимът на достъп, внедрен в конкретния обект може също да забави процеса по преминаване.

Като цяло най-бавно се осъществява преминаването през изходните точки, когато софтуерът за разплащане трябва да изчисли дължимата сума за престой, да обезпечи плащането на съответната такса, да издаде фискален бон и чак тогава да освободи рамото, за да може автомобилът да напусне паркинг зоната.