бизнес охранителни системиСистемите за сигурност са най-ефективната и надеждна техника, чрез която могат да бъдат защитени различни стоки, магазини, обществени сгради и др. Днес тези системи стават неразделна част от всеки бизнес, тъй като те осигуряват отлична възможност за контрол и сигурност.

Чрез днешните охранителни системи търговците могат безопасно да управляват бизнеса си, да имат постоянно видеонаблюдение, контрол на персонала, защита от кражби и природни бедствия.

Използването им позволява на всеки търговец свободно да излага стоките си на места, където може да бъдат видяни, вместо да губи време и да се крие зад витрините.

Основите на системите:

Стандартната охранителна система е мрежа от сензори, прикрепени към централен контролен панел. Повечето сензори се състоят от двойка магнитни контакти, които се намират един срещу друг от двете страни на отвора, като например пространството между вратата или прозореца и неговата рамка. Когато вратата или прозорецът се отворят, контактът се счупва. Това кара контролният панел да регистрира “събитие” и, ако е необходимо, да предприеме по-нататъшни действия.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Сензорите:

Връзките на вратите и прозорците са най-често срещаните сензори в мрежата на системите за сигурност, но те в никакъв случай не са единствените. Сензорите за движение и температура създават оптично или инфрачервено поле, докато детекторите за дим и въглероден диоксид използват фотоелектрични сензори, за да пробират качеството на въздуха в близост. Всички тези сензори регистрират промени в средата, като използват зададен праг и когато този праг е прекъснат (например при преместване или повишаване на нивата на въглероден диоксид), на контролния панел се изпраща известие. И с някои системи можете да получите сензори, които няма да объркат котката или някоя хлебарка като човешки нарушител.

Кабелни и безжични сензори

Първоначално дупките на сензорите за сигурност трябва да се пробият в рамки на врати и прозорци, и да се свържат към контролния панел. Подобренията в съвременната безжична технология на охранителните системи обаче осигуряват значително по-малко натрапчиви инсталации, където сензорите могат да бъдат поставени на възможно най-скритите места, без да се притеснявате за свързването на кабелите и скриването им.

Контролният панел е програмиран с предварително определен номер, който да се обажда, когато възникне спешно събитие. Телефонните връзки все още се използват широко за наблюдение на системите за сигурност, но и клетъчните връзки станаха важна опция.

Контролен панел на охранителна система

Контролният панел е устройство, което е програмирано да реагира на всички тези събития от сензори по няколко начина. Това може да означава аларма, предивикана от прост звуков сигнал, за да ви уведоми, че някой е отворил вратата. Докато по-старите системи са били ограничени в гъвкавост и често не са били много удобни за ползване. Съвременните контролни панели предлагат интуитивни интерфейси и значителна персонализация за потребителите. В много случаи те могат да се наблюдават на по-отдалечено място от Вашия компютър или мобилно устройство.

Реагиране

Домашните аларми могат да Ви помогнат, да Ви предупредят за спешност или дори да плашат потенциалните нападатели. Реалната сигурност обаче нараства, когато системата се свързва с отдалечена услуга за наблюдение. С тази настройка контролният модул изпраща предупреждение до централна станция за наблюдение извън дома, настанена от агенти, които незабавно ще Ви уведомят за ситуацията и, ако е необходимо, ще инициират контакт с полиция, пожарна, медицински или други лица, отговарящи за извънредни ситуации.

Не е трудно обезопасите домовете и близките си с правилната система за сигурност. Трябва само да се свържете с въоръжени с познания хора за това как функционират системите за сигурност и ще бъдете готови да направите идеалния избор за защитата на най-важните хора за Вас и за домовете Ви.