система за проследяване на стоки IF300

Автоматизираната система за проследяване на стоки и контрол на достъп за персонал и посетители IF300 позволява ефективен контрол и следене движението на служители в офиса или налични стоки.

Логистика и проследяване на персонал или стоки

Автоматизирана система за проследяване на стоки и персонал Можете да използвате IF 300 дори на далечни разстояния, за да следи движението на стоките. Чрез уникални идентификационни номера на всеки етикет е възможно проследяване на всяка стока снабдена с етикет, както и интеграция с информационна система, позволяваща на клиента да провери къде е стоката и когато ще бъде налична.

Дългосрочното решение на V-Max Protect от гамата  “Проследи ме” може да се използва за проследяване за вашите служители. Това се налага, когато трябва да бъдат проследени от управление на човешките ресурси или от съображения за сигурност. Например, чрез поставяне на гама “Проследи ме” в няколко точки, можете да следите движението на ключовия персонал в сградата и да проверите незабавно тяхното местоположение в случай на нужда. Тази система е приложима и удачна за ползване в опасни работни среди, като рудници и мини, както и в местата за лишаване от свобода.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Приложение:

– Офис сгради
– Опасни работни среди
– Места за лишаване от свобода