Камери за разпознаване на регистрационни номера (LPR)Наличните към момента опции за разпознаване на автомобилни номера биха могли да се разделят на две категории – Програмни и Апаратни (хардуерни и софтуерни). Първата категория разпознава регистрационните табели посредством софтуера, инсталиран за системата за видео наблюдение. За целта се създава сървър за отдалечено наблюдение. Необходимо е да се закупи продуктивно компютърно оборудване, което може да обработва данните без забавяне.

Втората категория устройства се появи наскоро. Идентификацията при нея става с помощта на видеокамери. В този случай не е необходимо да се създава сервизен център и да се използва софтуер за разпознаване. Цената на такава система ще бъде равностойна на тарифите за специални камери за видеонаблюдение.

Къде може да се използва такова програмно обезпечение?

Програмите за разчитане на автомобилни регистрации могат да се използват за изпълнение на различни задачи. Това става най-често на места, където е необходимо да се регистрират автомобилите, преминали през даден участък. Сред основните функции на тези решения влизат:

  • Създаване на препятствие за преминаване. Позволяват да се ограничи достъпа за неоторизирани лица в частна или друга защитена територия;
  • Полезни за паркинги с платен престой. Могат да послужат на собствениците на търговски центрове и други обекти, в които престоят на автомобилите се заплаща;
  • Упражняват контрол над потока от автомобили. Подходящи за предприятия, на чиято територия постоянно преминават служебни превозни средства;
  • Помагат за проследяване на времето, прекарано от автомобилите в дадена зона;
  • Регистрация и изготвяне на списъци с автомобилите, пътували до определена територия.

Не по-малко важно е да се обърне внимание на видовете автомобилни регистрации, използвани в Република България. Някои програми не могат да разпознават определени типове регистрационни табели. Този параметър трябва да се вземе предвид в процес на използване на хардуерни и софтуерни вариации при идентифицирането на номерата.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Хардуерни системи за разпознаване на регистрационни номера – 4 опции

Този тип системи имат множество предимства пред софтуерния вариант, като основно преимущество е цената. На практика потребителят получава устройство, което изпълнява същите функции, но с по-ниска цена. Освен всичко друго, то продължава да работи при изключване на централния сървър.

Такава система оказва минимално натоварване на локалната мрежа, поради факта, че обработката на данните се извършва с помощта на процесора, вграден в самата камера за наблюдение. Един от водещите производители на такъв специален вид камери за видеонаблюдение е китайската компания Hik Vision. Тя е и един от най-популярните производители на системи за видеонаблюдение в света.

За създаването на система за разчитане на автомобилни табели може да се закупи камера, която се предлага в две конфигурации. В първия случай се използва само камерата, която е свързана чрез браузър. Разпознаването се извършва въз основа на въведени в базата списъци с регистрационни номера, които имат право на достъп.

Камерата за видеонаблюдение може също да се включи към системата за автоматично отваряне на бариерата. Когато обаче се използва тази опция, данните за времето на влизане и излизане не се запазват. Няма да е възможно да се определи кой точно е влязъл или излязъл от обекта. Списъкът на номерата с право на достъп ще трябва да се създаде за всяка камера, което е неудобно. Важно е списъците да са еднакви за всяко устройство.

Във втория случай идентификацията също се извършва с камера HIKVISION, но разпознатите регистрационни табели се изпращат на видеорегистратора, който поддържа своя информационна база със статистически данни за трафика. Списъкът с оторизирани номера се съставя еднократно за регистратора.

Основни предимства и свойства на хардуерното изпълнение

При хардуерното изпълнение на системата за видео наблюдение броят на свързаните външни устройства е ограничен от техническите характеристики на работната станция. За да се създаде система за наблюдение, могат да се инсталират аналогови IP устройства. За да се управлява външно устройство с получаване на данни, се използва контролера „Telepathy”, за който също трябва да се инсталира специален софтуер.

Характеристиките на интерфейса играят съществена роля. В случай на неправилно идентифициране на цифровото съдържание на номерата, той би могъл да бъде коригиран ръчно. Също така е възможно да се приложи система за уведомяване посредством текст, звук или светлинен сигнал.

Програмата ви позволява да използвате уникален алгоритъм за „безопасно излизане”. Този алгоритъм дава възможност за сравнение на данните за влизане и излизане на автомобили. Клиентският софтуер ви позволява да се свържете със системата чрез браузър или от сървър с база данни. Втората опция дава възможност не само да видите получените данни, но и да конфигурирате цялата система.