инфрачервена бариераЛъчевата инфрачервена бариера огражда площ чрез приемо-предавателен процес между два компонента, обикновено с форма на колони с различна височина. Всеки компонент излъчва през оптична леща с фотоелектрически диод, светлинен инфрачервен лъч в насочена права линия.

Инфрачервеното излъчване и приложението му в охранителната сфера

Инфрачервената светлина е електромагнитна вълна с дължина 0,7-350 μm, наричана още топлинна, тъй като основен фактор за регистрирането й е излъчваната топлина, пропускана от всяко тяло с температура над 0 градуса. Температурата определя дължината на инфрачервените вълни.

Насоченият инфрачервен лъч е устойчив на всякакви климатични предизвикателства и не се повлиява от прахови частици, което му отрежда предимството на пълна активност в нощни условия, което е непосилна задача за видимият светлинен спектър. Бариерата с инфрачервена светлина излъчва светлинен поток през оптичните лещи към приемник. Той е предварително програмиран за разпознаване единствено на този тип лъчение, с точно определена дължина на вълната, което го прави неуязвим за въздействието на други вълни от същият спектър.

Двойката колони с фотоелектрически сензорни лещи обменят светлинни лъчи в невидимият електромагнитен спектър чрез насочена или диагонална линия, според конструкцията на бариерата. Обменяните лъчи от 1 до 10 бр. оформят невидим ограничителен периметър, пресичането на който активизира звукова или светлинна алармена сигнализация. Изненадващият елемент я превръща в стратегическо охранително решение както за вътрешни зони за контрол на достъпа, така и външна периметрова охрана на сгради, съоръжения и паркинги, стига последните да не са с интензивно преминаващ човекопоток.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Периметърът на обхват се различава при вътрешен и външен монтаж – с по-голяма дистанция във вътрешни пространства и по-ограничена в открити площи, инфрачервеният лъч се излъчва от микропроцесор, захранван чрез електрически ток, но подлежи на настройка чрез вграден компонент. Времето за прекъсване на периметровите лъчи също е регулируемо, както и геометрията на излъчването им.

 Бариерата е програмирана за генериране на алармен сигнал след регистрация на едновременно прекъсване на 2 съседни лъча, което е възможно при преминаване на неоторизиран обект/лице през конфигурацията. Шест-, осем- и десетлъчевите инфрачервени приемо-предаватели с повишена височина осигуряват и значителен периметров обхват. Те са по-оскъпеният вариант на  охранителното устройство и предлагат отлична защита на външни входни зони с повишена нужда от контрол.

Физическите параметри на бариерата позволяват отличното й функциониране в условията на променливи климатични условия: -25º до около 70 º C, като корпусът на фотоелектрическите колони задължително притежава и  определена устойчивост на намокряне. Монтира се лесно върху бетонна и каменна настилка,      както при отвесна стена, така и на равна хоризонтална площ.

Защо инфрачервените лъчи са толкова предпочитан метод на охрана

Инфрачервеното лъчение трепти с постоянна честота и е смущавано единствено от силна слънчева светлина, но е незаменима нощна охрана на открити пространства. Прякото изложение на валежи също би могло да смути приемо-предавателната конфигурация, въпреки рейтингът за водоустойчивост. За сметка на това, конструкцията е защитена от фалшиви алармени сигнали и осигурява възможност за отдалечено програмиране чрез софтуерна програма. 

Стойността е следващото огромно предимство на тези охранителни съоръжения. Те са на изключително достъпни цени, а предоставят висококачествена защита, активна почти целогодишно и независима от спектърът на дневната светлина. Единствено пряко насочените слънчеви лъчи могат да разсеят лъчите им.