ip камери dahuaИновативните разработки на компанията Dahua дават възможност на големите промишлени и търговски обекти не само да повишат контрола и сигурността, но и да подобрят ефективността на работния процес, да направят подробен анализ на някои от основните дейности, да коригират грешки в управлението и да изградят ефективна маркетинг стратегия. Една от технологиите на водещата компания повишава ефективността на наличните IP, като им осигурява голям брой интелигентни функции.

Ето на какво ще бъдат способни всички ip камери, използвайки технологията на Dahua:

  1. Tripwire

Тази интелигентна функция на видео системата дава възможност да се регистрира пресичане на виртуална зона в охранявания обект. Посоката на пресичане може да бъде зададена в настройките, с което да се фокусира вниманието върху конкретни действия. Камерата сигнализира чрез задействане на аларма, че в маркирания периметър има движение на едно или повече лица.

  1. Defocus Detection

Това е една особено полезна за ефективността на системата функция. Тя има за цел да поддържа наличните IP камери в изправност, като сигнализира при наличие на разфокусирана картина. С тази функция се елиминира възможността за загуба на ценни кадри, показващи нарушение или събитие с особено значение за обекта. При установяване на разфокусирана камера, системата сигнализира чрез алармено известяване, активиране на запис или изпраща snapshot снимка – опцията се избира индивидуално чрез настройките.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ
  1. Audio Detection

Тази функция е насочена в две посоки – засичане загуба на аудио сигнал и регистриране на звуци, надвишаващи предварително зададен звуков праг. Това свойство на видеоохранителната система има за цел да следи за неизправности в работата, както и да фокусира вниманието върху зони, в които са възникнали инцидентни. За всеки по-силен шум в охранявания периметър ще бъде алармирано чрез задействане на запис, snapshot или алармен сигнал, в зависимост от предварително зададената настройка.

  1. Intrusion

Това е опция, която е особено необходима в обекти с обособени зони, в които преминаването е забранено или става при строго регламентиран режим. Чрез тази функция, системата сигнализира за преминаване или навлизане в строго охраняваната зона от страна на лица, които нямат оторизиран достъп до конкретния периметър. Сигналът отново се подава чрез алармено известяване, задействане на запис, Snapshot снимка – според зададените настройки.

  1. People Counting

Тази интелигентна функция е особено подходяща за големи търговски обекти, които искат да извършат анализ на посещенията за определен времеви период. Преброяването се извършва при преминаване на хора през определен периметър, като най-често за целта се използва входа или подстъпите към обекта. Системата позволява събиране на статистически данни визуализирани чрез графики. Данните могат да се изискват ежедневно, както и да се получат при нужда за период от 6 месеца назад. Функцията позволява експорт на данните, като те могат да се изпратят до централен офис на компанията или до централата на охранителната фирма за подробен анализ.

  1. Heat Map

Тази функция служи за регистриране на зони с повишено струпване на хора. Чрез нея могат да се установяват инцидентни, но също така да се проследи потребителското търсене на определена група продукти в магазините. Чрез нея може да се направи проучване и анализ на резултатите от проведена промоционална кампания или да се изследва поведението на клиентите. Системата показва горещите зони, като ги представя в различни цветове. Всеки цвят отговаря на определена степен на натовареност, като например зоните, оцветени в червено са с най-висока посещаемост, докато синият цвят показва най-малка концентрация на хора.