Поставяне на чип на асансьорПоставяне на чип на асансьор е ефективен начин за ограничаване и контролиране на достъпа до кабината. Системата е изпитано средство за защита на всяко съоръжение от този тип. То се нуждае от такава, тъй като е най-чувствителната и уязвима точка на вътрешносградният интериор. 

Всяко лице с достъп до входната врата може да се възползва от транспортните услуги на кабината, което невинаги е желателно и безопасно за вътрешните зони на сградата. Избирателният пропуск до различните нива на сграда е способ, осигуряващ качествен контрол върху преминаването и действията на всеки посетител с индивидуален пропуск. За офис сграда, тази възможност осигурява прецизно проследяване на работният график на служителите, а в жилищна сграда се отличава с предимството от прекъсването на достъп за живущи с неплатени такси. 

Системи за контрол на асансьор с чип 

Въпреки множеството компоненти на асансьорната система с чипове, тя е изключително компактна и лесна за инсталация. Основната й функция е избирателно използване на съоръжението, което се постига с автоматично изключване на бутоните. Действието става чрез четящо устройство в кабината, което разпознава кодирана парола от контактен или безконтактен електронен ключ/карта.

Успешната комуникация отключва бутониерата и я активира за определен брой секунди/минути, през което се избира желаният етаж. Периодът на активност се програмира предварително. След изтичане на зададеният срок, бутоните се дезактивират. Настройва се брой последователни опити за активация, след които устройството блокира. Комуникацията с ключове – успешна и неуспешна, се записва във вградената памет, с хронологична последователност, уточняваща дата и час.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Така програмирана, системата не забранява повикването на кабината, а единствено транспортните й функции за определени потребители. Потребителският статут отново се контролира чрез програмиране (добавяне и изтриване) в база данни.

Компоненти 

Защитата става чрез електронен контролер, четящо устройство (обикновено обединени в един корпус), зумери за светлинна и звукова сигнализация, реле за блокиране и мастер жетонът/карта, който контролира статутът на всички ключове. Порт за захранващ модул и връзка с десктоп компютър или лаптоп осигурява улесненото управление на конфигурацията. Свързването е защитено от парола с определена степен на сигурност. Мобилният контрол е възможен и от GSM/LAN комуникатор, както и чрез приложение в мобилно устройство.

Въпреки интериорният монтаж, конфигурацията е защитена от механични и вандалски въздействия и е подготвена за работа при много широка температурна амплитуда. Четецът е изработен от устойчива метална сплав, неуязвима за конденз, ръжда и корозия.

Ключовете – контактен iButton или RFID чип/карта

Асансьорният контрол на достъп се разделя най-общо на два вида. Единият е iButton жетон, който активира бутоните в кабината след допир до четящото устройство. В жетонът се съдържа микрочип с фиксирана (постоянна) или криптирана парола, както и комбиниран вариант между двете. Приложим е в асансьорен модул за защита, но и за всички останали врати на сградата, а числото на потребителските ключове достига до 1000.

Чиповете с радиочестотна комуникация са имплантирани в ключ тип жетон или в карта, и са идентифицирани от четец посредством радиовълни, обикновено със стандартна честота 125kHz. Те също се откриват във фиксирана и криптирана версия, а броят на потребителските електронни ключове за конфигурация достига около 1000. Разграничават се контактни и безконтактни RFID варианти.