бариери за паркинг

Днес не само обектите с обществено значение и голяма посещаемост използват бариери за паркинг. Такива (в по-компактният им вариант) се монтират все по-често и в малки обособени зони, където е наложително да се ограничи свободното преминаване и паркиране на случайни автомобили, т.е. такива, които нямат право и причина да присъстват на тези места, а просто използват свободната паркинг зона.

Кога поставянето на паркинг бариери е наложително?

Нуждата от внедряване на ефективна система за контрол на достъпа става очевидна, когато неконтролираното преминаване на лица и автомобили в даден район започне да създава сериозни проблеми. Най-малкият проблем е липсата на свободни парко места за автомобилите на хората, които живеят или работят в конкретния обект, но истинска драма се наблюдава, когато започнат да възникват инциденти – кражби, ударени автомобили, нападения над хора и т.н.

В голяма част от бизнес и административните сгради, нуждата от изграждане на ефективна система за контрол, каквато са автоматизираните бариери за паркинг се подразбира от само себе си. Този тип съоръжения се монтират още преди обектът да започне да функционира, като в зависимост от площта на терена и броя на точките на достъп, е възможно поставянето на повече от една бариери. В зависимост от нуждите и възможностите, системата може да се контролира автоматично от предварително програмиран софтуер или от специално назначено за целта лице – охранител.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Какви допълнителни функции притежават модерните паркинг решения?

Възможностите на една модерна паркинг бариера не са никак малко. В зависимост от модела и неговите специфики, е възможно въвеждането на оптимален контрол и управление на охранявания периметър. Този тип системи за контрол на достъпа отдавна не са прости механични препятствия. Те често използват допълнителни устройства като терминали за самотаксуване или идентификация на лицата с оторизиран достъп.

Високотехнологичните бариери за паркинг разполагат със собствен софтуер за централизирано управление и настройки, с помощта на който могат да се следят свободните парко места в зоната. Специалните модули, с които се управлява бариерата могат да осъществяват пропускателен режим чрез разпознаване на автомобилни номера или отчитане на абонаментни карти и други електронни носители на данни. Внедряването на една такава система вече не е толкова скъпо и сложно, но дори крупната инвестиция има краткосрочна и пълна възвръщаемост.