terminal-za-kontrol-na-rabotno-vreme

Системите за контрол на работно време са отлично решение за повишаване на ефективността на служителите в една организация. Те са приложими както в големи учреждения с голям брой служители, така и в малки фирми и предприятия, в които броят на служителите е минимален. Въвеждането на една такава система не само подпомага контрола над персонала, но и пести много средства и човешки ресурс.

Ето 7 повода, които ще ви накарат да въведете такава система в своето предприятие:

  • Нуждаете се от максимално лесна за управление система

Много учреждения и фирми са опитвали да въведат някаква форма на контрол над своите служители, но повечето програми изискват или допълнителен персонал или квалифицирани служители, които да управляват системата. С високотехнологичните системи за контрол на работно време се борави максимално лесно. Въвеждането и промяната на данни за служителите или дейността на организацията става само с няколко прости команди, които се усвояват изключително бързо и лесно от всеки.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ
  • Търсите центализирана база данни

Ако вашата организация разполага с различни клонове, офиси или обекти ще ви бъде много по-удобно да разполагате с обща база данни за всички свои служители. С една ефективна система за контрол на работното време, до централното ръководство на всяка фирма, учреждение, производствено предприятие или финансова институция ще постъпват данните за времето, прекарано от служителите на работните места, независимо в кой клон, обект, отдел или цех работят. Справки за всеки служител могат да се поискат от системата по всяко време от ръководството на организацията.

  • Искате да организирате коректно и стриктно заплащане

Повечето фирми и производствени предприятия са въвели почасово заплащане, поради което те, повече от всички други се нуждаят от строг контрол над времето, което всеки служител е изработил. Закъснения, отсъствия и нарушения в дисциплината могат лесно да се установят и санкционират с помощта на системата за контрол на работно време, а също и допълнително изработените часове да се възнаградят с бонуси и други финансови стимули.

  • Желаете контрол по много показатели

Да контролираш ефективно всички служители в една огромна и многочислена организация е изключително трудно, без помощта на добре работеща система. Системите за контрол на достъп и работно време дават възможност за генериране на данни по различни показатели – по месеци, дни, по отдели и индивидуално за всеки служител. Справките, генерирани от системата за контрол дават изчерпателна информация за точния брой отработени часове както за всеки отделен служител, така и за определен период от време или за работата на конкретен отдел.

  • Стриктен ежедневен контрол на работно време

Повод да въведете система за контрол на работното време е възможността да наблюдавате ежедневно и по часове спазването на утвърдените графици. Софтуерът на системата осигурява няколко групи справки, като това могат да бъдат ‘’Движение на служителите’’, ‘’Отсъстващи служители’’ или ‘’Закъснели служители’’. Тази възможност на системата е отлично решение за служители, които са в пробен период, защото дава възможност за бързо отсяване на стриктните от недобросъвестните работници.

  • Автоматизирано подаване на информацията

Системата за контрол на работно време има перфектно функциониращ софтуер, който дава възможност за автоматично насочване на данните за всеки служител към друга програма, която организацията използва. Автоматичната връзка между системата за контрол на работно време и други програми за отчетност позволява данните да се изпращат директно към програмите за труд и работна заплата, човешки ресурс, оценка на разходите и други. С тази система си спестявате допълнително въвеждане на тези данни в досието на всеки служител.

  • Търсите лесна и бърза промяна на текущите настройки.

Всяка система за контрол на работното време се настройва според индивидуалните особености на организацията. Веднъж въведени графиците за работно време по смени или дежурства, те не се нуждаят от допълнителни настройки. Системата е изцяло автоматизирана, което ѝ позволява да се настройва към всеки нов график без допълнително да се променят и въвеждат данни, с изключение на извънредни почивни дни и дни за отработване.