четец за картиРадиочестотната комуникация като метод за контрол на достъп при входни, изходни и вътрешносградни зони осигурява удобство и бързина при отчитане на самоличност или принадлежност към серия предмети. Това е само едно от предимствата на модерните RFID системи, които се използват не само за деклариране на оторизация, но и като електронна защита на търговски продукти. Първите модели на дигитален портфейл са изградени именно на базата на чип за прочитане на радиовълни.

RFID системата е комуникационна конфигурация, извършваща действие чрез разнообразни kHz-ове честота, която е един от факторите, определящи разстоянието на комуникация. Видът на имплантираният чип е другият. Чипът с вградено самостоятелно захранване обработва данни от огромно разстояние, инициира излъчване на сигнал и предоставя текущи данни за отделни параметри. Площта му не задава ограничение за параметрите на съхраняваната информация, която може да се допълва периодично.

Такава система осигурява безконтактно и напълно независимо от външни устройства свързване между прочитащо устройство и идентификатор. Идентификаторът е микрочип, съдържащ електронна интегрална схема с уникална цифрова парола, памет и антена, която улавя излъчваните от четецът радиовълни. Когато антената разпознае сигнал, тя го обработва и връща към четецът.

Това са двата основни компонента от безконтактната система за защита, наблюдение и достъп. Тя обаче съдържа и няколко други елементи, които съчетани изграждат независима система за контролиран достъп. Тя винаги се управлява от софтуерна програма, а мястото й на използване определя и останалите детайли от нея. Разнообразната форма на предметите, в които се вграждат радиочестотните микроскопични чипове, логично намеква и за многообразните функции на системата. В кои ситуации тя е най-подходящ вариант?

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

1. Мониторинг на стоки в складове и магазини

Зареждането с търговски, технологични и индустриални продукти в големи количества винаги крие риск от загуби, и дори кражби по веригата на производство доставки. Поставянето на радиочестотен идентификатор към серия артикули или към всеки отделен артикул е подходящо решение за организиране на ред в обширни пространства с много продукти.

Комуникацията между четящо устройство и маркировката е възможно и от много отдалечено разстояние, както и при наличие на определено покритие върху стоките. Използването на този тип етикет за отчитане на складова наличност осигурява най-висока степен на сигурност – придвижването на всяка стока се регистрира и запаметява в софтуерната система.

2. Защита от кражба на разплащателна карта и лични данни

В почти всеки портфейл присъства комбинацията от кеш разплащателни средства, дебитна или кредитна карта. Безконтактните разплащателни карти са персонализирани чрез вградена в картата криптирана информация с RFID/ NFC произход, която с помощта на съвременните технологии все по-често бива копирана от много отдалечено разстояние.

Същият риск заплашва и документите за самоличност. Прекопираните данни лесно биват имплементирани в карта или предмет, с който недоброжелатели се възползват от самоличността или финансовите ви средства. Модерни портфейли със специална подплата –  материя с RFID микрочастици, предотвратяват присвояването на лични данни от отдалечено разстояние.

Радиовълните, излъчвани от материята изпълняват роля на прочитащо устройство, улавяйки и блокирайки подобното на тях излъчване, на принципът на взаимно отблъскващите се полюси с еднакъв заряд. Портфейлът става неуязвим за виртуално сканиране, което е една от слабостите на радиочестотната комуникационна мрежа.

3. Заключваща система с контрол на достъп

Radio-Frequency Identification открива най-широко приложение при входно-изходни контролно-пропускателни пунктове, като разновидност на заключваща система, вградена в електронна брава. Тя е толкова предпочитана заради независимостта си от странични устройства, освен софтуерната програма, управляваща основните й функции. Идентификаторите са с компактен размер и разнообразна форма. Те могат да са отделен предмет, както и прикрепени към облеклото и кожата стикери, етикети, импланти и др.

Освен контролиращ фактор при входни зони, присъствието на тази радиовълнова мрежа за комуникация се среща и върху вътрешносградни асансьори, ключалки на мебели, сейфове, каси и други преносими обекти с нужда от защита. Четецът на данни в двата случая може да бъде безжичен и монтиран чрез окабеляване.